Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121935
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Alaburdienė, Jolanta
Title: Socialinių darbuotojų patirtys padedant socializuotis globos namuose gyvenantiems paaugliams
Other Title: Experiences of Social Workers by Assisting with Socialization for the Teenagers Living in Children’s Homes
Extent: 75 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: socializacija;globojamas vaikas;vaikų globos namai;socialization;foster children;choldren care homes
Abstract: Tyrimo tikslas: atskleisti socialinio darbuotojo patirtis dirbant su paaugliais gyvenančiais vaikų globos namuose. Tyrimo imtis: 5 socialiniai darbuotojai, turintys patirtį paauglių gyvenančių globos namuose socializacijoje. Tyrimo metodai: pusiau struktūruotas interviu ir aprašomoji kokybinė turinio analizė. Tyrimo instrumentas: pusiau struktūruoto interviu klausimyną sudarė 17 atvirų klausimų. Tyrimo rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad ne visi siektino socialinio darbo su paaugliais, gyvenančiais globos namuose, metodai įgyvendinami socialinio darbo praktikoje. Išryškėjo, jog dauguma paauglių turi įvairių elgesio ir emocinių problemų. Tai daro įtaką socialinio darbuotojo ir auklėtinio santykiui bei individualaus darbo su globotiniu specifikai. Formuojant paauglių įgūdžius socialiniai darbuotojai taiko įvairius, nuo situacijos priklausančius, metodus ir veiklos technologijas. Socialinio darbo veiklos turinys turi būti orientuotas į paauglio socializaciją; problemų sprendimą; socialinio, kultūrinio ir materialinio lygio užtikrinimą; pilnavertiškumo atstatymą funkcionavimui visuomenėje bei socialinį teisingumą. Išvada. Socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų globos namuose, darbo specifika daro įtaką susiklosčiusiai praktikai bendradarbiauti su kitomis institucijomis, rengti veiklos dokumentus, susijusius su paaugliu, ir taikyti metodus, kurie apibūdinti Lietuvos teisės aktuose. Tai riboja socialinio darbuotojo veiklos specifiką ir neleidžia pasiekti optimalaus varianto paauglių socializacijoje.
Aim is to reveal the experiences of social workers by working with teenagers who live in children’s homes. Sample: five social workers who are experienced in assisting the teenagers from children’s homes with socialization. Methods: semi-structural interview and descriptional qualitative content analysis. Results. Not all social work methods could be persued in practice by working with youth from children’s homes. Most of the teenagers have emotional and behavioral problems. Such issues influence the relationship between the social worker and the teen as well as the particularities of individual work with the aforementioned child. Therefore, the activity must be focused on the socialization issues of the teenager: problem resolution, ensuring the appropriate social, cultural and material level; and restoring social justice and self-confidence to fully function in the society. Social workers employ a wide range of different methods and technologies depending on the situation to help teenagers form certain skills. Conclusion. The nature of the work of social workers employed in children’s homes is heavily influenced by the prevailing practice to cooperate with other institutions, manage activity documents of teenagers and apply the methods indicated in the laws of the Republic of Lithuania. All of the aforementioned issues limit the nature of the social workers’ work and do not allow attaining the optimum result in teenager socialization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121935
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

26
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.