Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121920
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Lenkauskaitė, Renata
Title: Kombinuotos vėjo ir vandenilio jėgainės modeliavimas
Other Title: Modeling of wind and hydrogen hybrid power system
Extent: 55 p.
Date: 27-Jan-2010
Keywords: vėjo jėgainė;elektrolizeris;kuro elementai;protonų mainų membranos kuro elementas;jėgainės modeliavimas;wind power system;electrolyzer;fuel cells;proton exchange membrane fuel cell;modeling of power system
Abstract: Kombinuotos vėjo ir vandenilio jėgainės gali užtikrinti saugų ir ekologiškai švaresnį, nei tradicinių technologijų, energijos tiekimą. Todėl modeliuojamos sistemos tikslas buvo sudaryti kombinuotos vėjo – vandenilio ėlektrinės kompiuterinį modelį ir atlikti jos atskirų komponentų bei visos jėgainės dinamikos modeliavimą. Šiame baigiamajame magistro darbe apžvelgiami vėjo jėgainių tipai ir jų veikimo principas. Taip pat išnagrinėjami vandenilio gamybos metodai, kuro elemento tipai ir pateikiama protonų mainų membranos kuro elemento analizė. Buvo apžvelgti vėjo – vandenilio elektinės fizikiniai – matematiniai modeliai, kuriais naudojantis buvo sudaryti vėjo jėgainės, kuro elemento ir elektrolizerio Simulink blokai ir atlikti skaičiavimai. Naudojant šiuos Simulink blokus buvo sumodeliuotas vėjo – vandenilio elektrinės modelis. Apibendrinus teorinę dalį ir gautus skaičiavimo rezultatus, pateikiamos baigiamojo darbo išvados.
The wind and hydrogen hybrid power system can assure safe and eco-friendly energy supplies than traditional technologies. Modeling system‘s aim was to make model of wind and hydrogen hybrid power system and to model its component and all power system dynamics. In this final master‘s report wind power systems types and working principles are reviuwed. Also hydrogen manufacturing methods are explored and proton exchange membrane fuel cell analysis is given. Wind – hydrogen power system physical and mathematical models were viewed as well. They were used to make wind energy system, fuel cell and electrolyzer Simulink blocks and calculations were done. Using those Simulink blocks, wind – hydrogen power system model was done. Summing up analytical part and calculating results, final report‘s conclusion was drawn.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121920
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

18
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.