Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121869
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Bujokaitė, Rosita
Title: Ekonomikos ciklo posūkio taškų prognozavimas
Other Title: Prediction of turning points in business cycle
Extent: 65 p.
Date: 1-Jun-2011
Keywords: ekonomikos ciklas;ciklo posūkio taškai;posūkio taškų prognozavimo metodai;business cycle;turning points;methods of prediction of turning points
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - identifikavus egzistuojančių ekonomikos ciklo posūkio taškų prognozavimo metodų silpnybes bei nustačius metodų tobulinimo kryptis, pateikti metodą, kuris bet dalinai pašalintų įvardintus trūkumus ir jį patikrinti. Teorinės darbo dalies tikslas – įrodyti ciklo posūkio taškų prognozavimo metodų tobulinimo būtinumą, todėl čia analizuojama ekonomikos ciklo posūkio taškų problematika bei platesnis jos kontekstas – ciklų teorija, kartu teoriškai aprašomi ciklo posūkio taškų prognozavimo metodai. Analitinės baigiamojo darbo dalies tikslas – pateikti naujų ciklo posūkio taškų prognozavimo priemonių metodiką bei aprašyti metodikos patikimumo įvertinimo priemones. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: rekomenduojama vystyti pasiūlytą ūkio produktyvumo indikatorių bei siūloma toliau tobulinti makro-ekonometrinius modelius, skirtus ciklo posūkio taškų prognozavimui, jų paprastinimo kryptimi, tačiau nepakenkiant prognostiniam efektyvumui.
The purpose of final paper is to suggest the method for business cycle turning point prediction that at least partly would solve some problems of the alternative methods and to check its effectiveness comparing to the existing methods. The first part is dedicated to the problem identification and here the cycle turning points’ problem is discussed within its wider context - business cycle theory itself, as well as the predicting methods of turning points are theoretically described. The second part of the paper is dedicated to provide the methodological aspects of the research The methodology of the proposed methods is described here, as well as the methods to evaluate it. In the third part of the paper the solutions are exposed: it is recommended to develop the proposed business cycle indicator and, finally, the development of macro econometric models in simplifying sense is proposed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121869
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

37
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.