Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121764
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Lipovan, Inga
Supervisor: Kasperavičiūtė, Vitalija
Title: Besarabijos ir Lietuvos emigracinės patirtys 1919-1933 m
Other Title: The emigration experience of the Lithuanian and Bessarabian in 1919-1933
Extent: 65 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: Lietuva;Besarabija;emigracija;Pirmasis pasaulinis karas;Pietų ir Šiaurės Amerikos;Lithuania;Bessarabia;emigration;the First World War;South and North America
Abstract: Tarpukario laikotarpio Lietuvos ir Besarabijos gyventojų emigracijos lyginimas yra viena iš naujausių ir anksčiau neanalizuotų temų, kurią nagrinėja šis darbas. Keliams tikslas – remiantis šaltiniais bei istoriografija probleminiu būdu išanalizuoti XX a. prasidėjusią lietuvių ir rumunų iš Besarabijos emigraciją. Siekiama nustatyti, kokios priežastys nulėmė lietuvių ir rumunų migracinius judėjimus tarpukariu, šių judėjimų kryptis, mastus. Bandoma aiškintis šalių ekonominę raidą, jų socialinę bei politinę santvarką. Darbe siekiama palyginti šiuos faktorius, nulėmusius Lietuvos ir Besarabijos gyventojų emigraciją. Mėginama surasti šio migracinio judėjimo sąlyčius ir skirtybes. Analizuojant šiam darbui rastą istoriografiją mėginama aprašyti to meto lietuvių ir rumunų gyvenimo realijas bei sunkumus, kurių buvo patirta emigracijos metų. Bandoma įžvelgti kiekvienos valstybės požiūrį į piliečių išvykymą į užsienio šalis. Siekiama sužinoti, kokie buvo keliami tikslai ir uždaviniai emigracijos problemai spręsti. Darbe atkreipiamas dėmesys į lietuvių ir rumunų išeivių kultūrinę veiklą. Šiame darbe remiamasi lietuvių, rumunų bei moldavų istorikų darbais, kurie nėra nuosekliai išanalizavę tarpukario emigracijos procesų iš Lietuvos ir Besarabijos, bet visgi leidžia sukurti tų metų įvykių fragmentišką seką. Šias žinias papildo archyvinė medžiaga ir publikuoti šaltiniai.
The comparison of the emigration process from Lithuania and Bessarabia during the interwar period is one of the newest and not yet analysed topics which is revealed by this research. The main aim is to perform the analysis of the Lithuanian and Romanian emigration in the twentieth century with reference to the historical sources. The aim was achieved by setting tasks: to determine what causes led to the migration of Lithuanian and Romanian in the interwar period, also to discover the direction and the extent of this movement. Besides, it is trying to illustrate the economic development and the social and political order of the countries. The paper deals with the comparison of the causes which led to the emigration of Lithuanian and Bessarabian. It is attempting to find differences and similarities of the migratory movement. The analysis of the historiography for the research is accomplished in order to describe the realities of Lithuanian and Romanian life and the difficulties they experienced during emigration. It is trying to highlight the attitude of every country towards their citizens’ emigration. The purpose is to find out what were the goals and tasks for the solution of emigration problem. The paper is also devoted to the study of cultural activities of the Lithuanian and Romanian diaspora. This historical research is based on the sources of the Lithuanian, Romanian and Moldovian historians who did not analysed the interwar emigration from Lithuania and Bessarabia coherently, but still allow to create a fragmentary sequence of events. The information of the paper is also complemented by archival material and published sources.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121764
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.