Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121645
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠliužaitė, Vilma-
dc.contributor.authorRutkauskas, Rytis-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:03:12Z-
dc.date.available2020-12-22T22:03:12Z-
dc.date.issued2013-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/121645-
dc.description.abstractŠiame magistro darbe analizuojama sportinė veikla krikščioniškosios antropologijos požiūriu. Pirmojoje dalyje atskleidžiami šių dienų iššūkiai krikščioniškos žmogaus prigimties ir pašaukimo sampratos supratimui. Nagrinėjami klausimai – žmogaus kaip Dievo kūrinio paneigimas, holistinio požiūrio į žmogų nebuvimas, klaidingas požiūris į kūną: kūno nusakralinimas ir nuvertinimas. Antroje dalyje nagrinėjama žmogaus asmens samprata krikščioniškos antropologijos aspektu. Čia svarbios temos yra žmogaus sukūrimas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, žmogaus transcendentinis tikslas, kūno teologija, žmogaus socialinė prigimtis. Paskutinėje darbo dalyje atskleidžiama sportinė veikla kaip galimybė ugdyti krikščionišką asmens sampratą. Gvildenamos temos – ką Šventasis Raštas sako apie sportą; koks yra Katalikų Bažnyčios požiūris į sportą; sportinės veiklos svarba siekiant asmens gėrio; sportinė veikla kaip būdas ugdyti asmens vertybines nuostatas; ir pagaliau, sportas kaip tarnystė.lt
dc.description.abstractIn this masters thesis, sports activity is analyzed from the point of view of a Christian anthropology. The first part presents today’s challenges for a perception the Christian concept of human nature and man’s vocation. The following problems are analyzed: A denial of the truth that man is God’s creature; the absence of a holistic approach to a human being; a false interpretation of the human body, i.e., the desacralization and devaluation of the body. The second part explores the notion of the human person in the light of a Christian anthropology. The main themes are: Man’s creation in the image and likeness of God; the transcendental goal of man; the social nature of man; and the theology of the body. The last part of the thesis shows sports activity as the possibility of developing a Christian understanding of the person. We examine these topics: What the Catholic Church teaches about sports activity; what the Bible says about sports activity; the importance of sports activity in seeking the good of the person; sports activity as a way to develop personal values and good attitudes; and finally, sports activity as service.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent76 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsportinė veiklalt
dc.subjectkrikščioniška antropologijalt
dc.subjectŠventasis Raštaslt
dc.subjectsports activityen
dc.subjectchristian anthropologyen
dc.subjectBibleen
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleSportinė veikla krikščioniškosios antropologijos požiūriult
dc.title.alternativeSports Activity from the Point of View of Christian Anthropologyen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptTeologijos katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.