Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121599
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKupčinskienė, Eugenija-
dc.contributor.authorPetkevičiūtė, Julija-
dc.date.accessioned2020-12-22T22:00:49Z-
dc.date.available2020-12-22T22:00:49Z-
dc.date.issued2013-05-30-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/121599-
dc.description.abstractBalsaminaceae šeimai priklauso daugiau nei 1000 sprigių rūšių, penkios iš jų yra randamos Europoje. Lietuvoje auga 4 rūšys, iš jų 1 auginama balzamininė sprigė (Impatiens balsamina L.), 2 sulaukėjusios smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora DC.), bitinė sprigė (Impatiens glandulifera L.) ir 1 natūraliai auganti - paprastoji sprigė (Impatiens noli-tangere L.). Lyginant skirtingų sprigių rūšių prisitaikymo ir kintamumo duomenis, galima gauti daug vertingos informacijos. Lietuvoje molekuliniai tyrimai buvo atliekami tik invazinių rūšių, todėl šio darbo tikslas buvo įvertinti paprastosios sprigės genetinį kintamumą pagal Lietuvos geografiškai skirtingas populiacijas, naudojant atsitiktinai pagausintos polimorfinės DNR (APPD) metodą. Augalai buvo surinkti iš 15 Lietuvoje geografiškai skirtingų vietovių. Išbandžius kitų sprigių rūšių tyrimuose naudotus APPD oligonukleotidinius pradmenis iš jų paprastajai sprigei tiko aštuoni oligonukleotidiniai pradmenys: OPA-20, OPD-20, 222, 250, 269, 340, 474, 516. Tarp paprastosios sprigės populiacijų genetiniai duomenys svyravo tokiuose intervaluose: 3–15 % polimorfinių fragmentų skaičius, 0.005–0.049 Nei genetinė įvairovė, 0.009–0.074 Shannon’o indeksas. UPGMA dendograma pagal individus parodo, kad skirtingų populiacijų individai nesimaišė, sudarė atskiras šakas. Dendogramoje individai suskirstyti į 7 klasterius Genetiniai atstumai tarp populiacijų svyravo 0.185–0.467. Genetinių atstumų dendrograma pagal 220 individus, išsiskirstė į 7 populiacijų grupes. Pagal APPD žymenis UPGMA individų ir populiacijų dendrogramose genetinių ir geografinių atstumų ryšys nebuvo nustatytas Lietuvos paprastosios sprigės populiacijoms, tą patį galima teigti ir apie principinių koordinačių analizę.lt
dc.description.abstractBalsaminaceae family comprises more than 1000 species, among them five species are present in Europe. There are 4 species in Lithuania, one of them is cultivated – Impatiens balsamina L., two species are known as aliens – Impatiens parviflora DC., Impatiens glandulifera L. and only one is growing naturally – Impatiens noli-tangere L. Valuable information might be obtained comparing adaptation level and variability of alien species and native ones. In Lithuania, molecular studies have been carried out only for invasive species of Impatiens, so the objective of this study was to evaluate the genetic variability of populations of Impatiens noli-tangere differing in geography or habitats by the randomly amplified polymorphic DNA (RAPD). Plants were collected from Lithuania 15 different locations. For I. noli-tangere studies eight different oligonucleotide primers (OPA-20, OPD-20, 222, 250, 269, 340, 474, 516) were used. Among populations of I. noli-tangere genetic parameters ranged in the following intervals: 3–15 % of polymorphic DNA bands, 0.005–0.049 for Nei’s gene diversity, 0.009–0.074 for Shannon’s information index. Pairwise genetic distances between populations ranged in the interval 0.185–0.467. Genetic distance-based cluster analyses for 220 individuals indicated 7 major groups of populations, among which there was no clear geographical pattern. On the bases of RAPD markers prepared UPGMA dendrogram of individuals and populations did not show tight relation between population geography and geographical distances. The same was true when principal component analyses were done for genetical data.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent55 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectgenetinė įvairovėlt
dc.subjectAPPDlt
dc.subjectoligonukleotidiniai žymenyslt
dc.subjectgenetic diversityen
dc.subjectRAPDen
dc.subjectoligonucleotide primersen
dc.subject.otherBiologija / Biology (N010)-
dc.titlePaprastosios sprigės (Impatiens noli-tangere L.) Lietuvos populiacijų genetinė įvairovė, įvertinta pagal APPD žymenislt
dc.title.alternativeRAPD analyses of genetic diversity among Lithuania population of Impatiens noli-tangere L.en
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptBiologijos katedra-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.