Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121582
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Baltutienė, Alma
Title: Tėvų, auginančių vaikus su negalia, pablogėjusios nuotaikos sąsajos su vaikų negalios ypatumais
Other Title: Relationship between features of children with disabilities and depression of their parents
Extent: 56 p.
Date: 2-Jun-2011
Keywords: tėvai;vaikų negalia;pablogėjusi nuotaika;depresiškumas;parents;children with disabilities;depression;worsening mood
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti tėvų, auginančių vaikus su negalia, pablogėjusios nuotaikos sąsajos su vaikų negalios ypatumais. Tyrime dalyvavo 104 (83,2%) motinos ir 21 (16,8%) tėvas, augi¬nantys 2–18 metų negalią turinčius vaikus. Kontrolinėje grupėje dalyvavo dalyvavo 71 motina (85,5%) ir 12 tėvų (14,5 %), auginantys normalios raidos 2–18 metų vaikus. Neįgalių vaikų tėvų amžius svyruoja nuo 23 iki 62 metų (am¬žiaus vidurkis 38,17 metai; standartinis nuo¬krypis 8,33). Kontrolinės grupės tėvų am¬žius svyruoja nuo 24 iki 50 metų (am¬žiaus vidurkis 34,14 metai; standartinis nuo¬krypis 5,70). Tėvų pablogėjusiai nuotaikai ištirti buvo naudojama Zungo depresijos skalė (Zung-SRD), vaikų funkcinis savarankiškumas buvo tiriamas Vaikų Funkcinio Nepriklausomumo Testu (WeeFim). Tyrimo rezultatai parodė, kad tėvų, auginančių vaikus su negalia, pablogėjusi nuotaika yra labiau išreikšta nei tėvų, kurie augina įprastos raidos vaikus, o moterų, auginančių vaikus su negalia, pablogėjusi nuotaika yra stipriau išreikšta nei vyrų, kurie augina vaikus su negalia. Nustatyta, kad tėvų, auginančių vaikus su sunkesne negalia, pablogėjusi nuotaika yra labiau išreikšta nei tėvų, kurie augina vaikus su lengvesne negalia. Tėvai, kurių vaikai su negalia yra savarankiškesni, yra labiau pablogėjusios nuotaikos nei tėvai, kurių neįgalių vaikų funkcinis savarankiškumas mažesnis. Taip pat nustatyta, kad vyresnis neįgalių vaikų amžius, tėvų išsilavinimas ir šeimyninė padėtis nėra susiję su tėvų labiau pablogėjusia nuotaika.
The aim of the study was to assess the relationship between features of children with disabilities and depression of their parents. 104 persons participated in the study, 104 (83,2%) of them being mothers and 21 (16,8%) fathers of disabled children ranging 2–18 yeras of age. Control group consisted of 71 mothers (85,5%) and 12 fathers (14,5 %) of normally developing children of the same age. The age of parents of disabled children ranged from 23 to 62 years (mean 38,17, SD 8,33). The age of parents in control group ranged from 24 to 50 years (mean 34,14, SD 5,70). The participants of this study were asked to answer Zung Self-Rating Depression Scale and WeeFim Scale measuring Functional Independence of Children. The results of the study showed that both parents of disabled children had higher depression than both parents of normally developing children. The mothers of disabled children were more depressive than fathers. Also both parents of children with stronger disabilities had higher depression than both parents of children with weaker disabilities. Both parents of children were less depressive when their children scored higher on Functional Independence. The obtained results showed that age of children with disabilities and their parents“ education, marital status and age did not correlate with depression.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121582
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.