Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121578
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ramanauskaitė, Rita
Supervisor: Naujanienė, Rasa
Title: Žmogaus biopsichosocialinio senėjimo supratimo analizė
Other Title: The analysis of understanding of human biopsychosocial ageing
Extent: 49 p.
Date: 3-Jun-2010
Keywords: biopsichosocialinis senėjimas;gyvenimo kokybė;socialiniai ryšiai;fizinis aktyvumas;biopsychosocial ageing;physical activity;social relations;quality of life
Abstract: Vis didėjantis vyresnio amžiaus žmonių skaičius daro didelę įtaką tiek šalies ekonomikai, tiek rūpybai ir socialiniai plėtrai. Todėl būtina gilinti žinias apie tai, kaip skatinti pagyvenusių žmonių sveikatingumą, gerinti gyvenimo kokybę ir kaip išvengti ar užkirsti kelią eilei degeneracinių ligų. Vieni iš Eurostrategijos tikslų iki 2020 metų pagerinti psichosocialinę žmonių gerovę ir suteikti žmonėms virš 65 metų galimybę tinkamai prižiūrėti savo sveikatą ir būti socialiai aktyviems. Ankstyva diagnostika tokių ligų, kaip Alzheimeris, depresija, cukrinis diabetas, širdies- kraujagyslių, onkologinės ligos, labai atitolina šių ligų progresavimą ir leidžia tikėtis efektyvesnio gydymo. Senėjimo proceso sustabdyti neįmanoma, tačiau senatvę galima padaryti pilnaverčiu gyvenimo tarpsniu. Ir vienareikšmiškai galime teigti, kad fiziškai ir dvasiškai aktyvūs žmonės būna darbingesni. Šio darbo tikslas - įvertinti Kauno miesto pagyvenusių žmonių gyvenimo situaciją, išanalizuoti, kaip žmonės supranta fizinio aktyvumo naudą, koks degeneracinių ligų paplitimas ir žinių apie jas įvertinimas. Sužinoti, ar tiriamiesiems pakanka žinių apie sveiko senėjimo pagrindinius principus. Darbo objektas - Kauno miesto vyresnio amžiaus gyventojų gyvenimo situacija. Tikslui pasiekti šiame darbe buvo naudojamas kiekybinio tipo tyrimas. Įvertinus tiriamųjų biologinio, psichologinio ir socialinio proceso supratimą, rezultatai parodė, kad daugumos Kauno miesto pagyvenusių žmonių sveikatos būklė yra gera ir esamą dabartinį gyvenimą laiko prasmingu. Tačiau pati senėjimo sąvoka nėra vertinama pozityviai. Neramina tai, kad žmonės labai dažnai patiria stresą, gali būti, kad jiems trūksta informacijos, kas yra stresas ir kokios ilgalaikio streso pasekmės. Atminties silpnėjimą apklaustieji įvardija, kaip normalų senėjimo procesą. Taip pat pastebėta, kad žmonių socialiniai ryšiai yra geri, vienišais žmonėmis savęs neįvardino niekas. Apibendrinant galima teigti, kad Kauno miesto pagyvenusių žmonių dabartinė gyvenimo situacija yra gera. Tačiau nors žmonės ir supranta fizinio aktyvumo naudą jų sveikatai, tačiau šioje srityje patys yra mažai aktyvūs.
The increasing number of elder people makes influence for the economics either social care and social development. Because of this fact, it is necessary to deepen people’s knowledge about how to promote the wellness of elder people, how to promote their quality of life and how to prevent them from various degenerative diseases. One of Eurostrategy goals until 2020 is to promote persons’ psychosocial wellbeing and enable people under 65 age to maintain their health and be active socially. The early diagnostics of such diseases as Alzheimer, depression, diabetes, heart – vascular, oncological diseases staves off the progress of these diseases and enables more effective healing. It is impossible to stop the ageing process, however it is possible to make senility the precious stage of life. Unambiguous we could state that physically and spiritually active people are more employable. The aim of the study was to assess the living situation of elder people in Kaunas city and to analyse, how people understand the benefit of physical activity, what is the population of degenerative diseases and the evaluation of the knowledge about such diseases. To find out if the participants have enough knowledge about the basic rules of healthy ageing. The object of the study was the living situation of elder people in Kaunas city. The qualitative study design was used in this study to reach the aim. After the assessment of participants understanding of biological, pychological and social process, the results showed that the majority elder population in Kaunas city have good health condition and think of their current life as potentially meaningful. However the concept of ageing was not evaluated positively. Raises concern that people who experience stress very often are lack of the information about the stress and it‘s consequences. The participants held weaking memory as the normal process of ageing. What is more, it was observed that people have good social relations and no-one called himself as the lonely person. To sum up, the elder people current living situation in Kaunas city is good. However if people understand the benefit of physical activity for their health, they are passive in this sphere.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121578
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.