Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121556
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Norkevičiūtė, Imelda
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Marijampolės miesto nekilnojamojo kultūros paveldo resursai ir jų pritaikymas kultūriniam turizmui
Other Title: The immovable cultural heritage resources of Marijampolė city and their application for cultural tourism
Extent: 149 p.
Date: 28-May-2013
Keywords: Marijampolė;nekilnojamasis kultūros paveldas;kultūrinė vertė;kultūrinis turizmas;Marijampolė;immovable cultural heritage;cultural value;cultural tourism
Abstract: Marijampolė yra miestas pietvakarių Lietuvoje. Palyginus su kitais šalies miestais, Marijampolė yra pakankamai jaunas, tačiau nuėjęs savitą ir sudėtingą kelią, miestas. Įvairūs istoriniai faktai įtakojo ir įvairialypį kultūrinį palikimą šiame mieste. Susiklostę nepalankios politinės sąlygos 1940 m. birželio mėnesį, lėmė, jog Marijampolės nekilnojamojo kultūros paveldo palikimas mūsų laikus pasiekė palyginti skurdus. Tačiau nors ir negausiai išlikusių, bet charakteringų kultūros paveldo objektų dėka, galima pažinti šio krašto istoriją ir svarbą Lietuvos kontekste. Šiame magistro baigiamajame darbe Marijampolėje esantys nekilnojamieji kultūros paveldo objektai bus analizuojami kultūros paveldo aspektu. Darbe išsamiai tiriama kultūros paveldo objektų istorija ir architektūra, susiejant jų atsiradimą su svarbiais miesto istorijos faktais ir asmenybėmis. Dėl šios priežasties objektai analizuojami chronologine tvarka: nuo LDK laikų iki 1940 m. Siekiant patikslinti ir papildyti kultūros vertybių registre pateiktus duomenis, šiame darbe bus nustatomos ir pagrindžiamos Marijampolėje esančių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų kultūrinės vertės. Remiantis jomis, objektai pristatomi visuomenei. Tam tikslui parengti du tematiniai maršrutai ir vienas orientacinių varžybų projektas.
Marijampolė is a city located in southwestern Lithuania, also known as a heart of Sūduva. Compared to others cities in the country, Marijampolė city is young, but it has gone a distinctive and multiplex path. Various historical facts have influenced the diverse cultural heritage of this city. Unfavorable political conditions in June 1940 resulted, that immovable cultural heritage of Marijampolė city is relatively poor. Thanks to barely remained, although characteristic objects of Marijampolė cultural heritage, we can familiarize with the region’s history and its importance for the Lithuania. In this thesis, the immovable culture heritage of Marijampolė city will be analyzed in the dimension of cultural heritage. This work is a detailed analysis of the history and architecture of cultural heritage, relating it with the important facts and personalities of Marijampolė city. For this reason, the objects are analyzed in chronological order from LDK until 1940. In order to specify and supplement cultural values of the data register in this work, cultural values of immovable cultural heritage objects in Marijampolė will be identified and substantiated. Based on them, the objects will be presented to the public. For this purpose, two thematic itineraries and one project of orienteering will be prepared.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121556
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.