Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121546
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNaujanienė, Rasa-
dc.contributor.authorSirtautienė, Rūta-
dc.date.accessioned2020-12-22T21:57:30Z-
dc.date.available2020-12-22T21:57:30Z-
dc.date.issued2013-05-28-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/121546-
dc.description.abstractLietuvos visuomenė sparčiai senėja. Vis daugiau fiksuojama susirgimų piktybiniais navikais, todėl paliatyviosios medicinos paslaugos tampa vis labiau aktualios mūsų visuomenei. Lietuvoje dirba apie 7000 socialinių darbuotojų , tačiau tik 5 procentai iš jų dirba sveikatos priežiūros įstaigose. Apie socialinius darbuotojus dirbančius su onkologinėmis ligomis sergančiais pacientais tikslių duomenų nėra. Labai maža dalis socialinių darbuotojų dirba komandose, teikiančiose paliatyviosios pagalbos paslaugas, pacientams kurie yra paskutinėje nepagydomos ligos stadijoje. Kalbant apie Paliatyviosios pagalbos paslaugas, daugelyje straipsnių yra akcentuojamas slaugytojo vaidmuo, jis įvairiapusiškai tyrinėtas ne viename straipsnyje. Tuo tarpu apie socialinio darbuotojo vaidmuo tokioje komandoje nėra pakankamai ištirtas. Šiai problematikai tyrinėti buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas –atskleisti socialinio darbuotojo požiūriu komandinio darbo prielaidas įstaigose teikiančiose paliatyviosios pagalbos paslaugas. Tyrimo objektas – komandinio darbo prielaidos įstaigose teikiančiose paliatyviosios pagalbos paslaugas socialinio darbuotojo požiūriu. Tyrime dalyvauti buvo pakviestos 5 socialinės darbuotojos, turinčios ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį ir dirbančios įvairiose Lietuvos ligoninėse teikiančiose paliatyviosios pagalbos paslaugas. Duomenys rinkti naudojant pusiau struktūruotą interviu. Duomenų analizės metodas – turinio aprašomoji analizė, remiantis grindžiamąja teorija. Tyrimo rezultatai. Tyrimo metu atsiskleista, kad socialinis darbuotojas dirbdamas su pacientu sąveikauja ne tik su komandos nariais, ligoninės viduje, bet ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis už palaityviosios pagalbos ligoninės ribų. Tyrimo išvados. Socialinis darbuotojas save pirmiausiai identifikuoja kaip konsultantą ir tarpininką. Savo vietą komandoje mato tarp gydytojo ir slaugytojos. Komandinis darbas paliatyviosios pagalbos ligoninėje yra besiformuojantis, o šiuo metu dirbančias komandas, labiau tiktų vadinti darbo grupėmis.lt
dc.description.abstractResearch problem. Lithuanian society is rapidly aging. An increasing number of recorded cases of malignant tumors, and palliative medicine services are becoming more and more relevant to our society. There are about 7000 social workers in Lithuania. Just five percent of them are working in health care services. There is no accurate information about social worker in oncology setting. Very little social workers are in palliative care team. You can find lots of different research of nurses role in palliative care. However there has been very little research focusing on the role of the social worker in specialist palliative care service. Research objective Disclose social workers attitude in terms of teamwork assumptions establishments providing palliative care services. Research object team working assumptions establishments providing palliative care services Research sample. 5 social workers with work experience no less than 3 years, currently employed in various social work spheres. Research method Data collection method – semi structured individual interview. Data analysis method Descriptive content analysis based on grounded theory. Research results. Research results have shown that working with patient in the same time social worker collaborate with palliative care team and other institutions outside the hospital. Research conclusions. Firstly, the main roles of social worker are consultant, and mediator. Secondly, social worker is between nurse and doctor I palliative team. Thirdly teamwork is emerging, and is currently working in teams more accurately be called working groups.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent65 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectpaliatyvioji pagalbalt
dc.subjectsocialinis darbuotojaslt
dc.subjectkomandinis darbaslt
dc.subjectpalliative careen
dc.subjectsocial workeren
dc.subjectteam worken
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titleKomandinio darbo beieškant: socialinio darbuotojo dirbančio paliatyviosios pagalbos komandoje požiūrislt
dc.title.alternativeSearching for team work: perspective of social worker in palliative careen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

129
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.