Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121493
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Preišegalavičius, Deividas
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Kauno reprezentacijos sociokultūriniuose kontekstuose
Other Title: Kaunas representations in socio-cultural contexts
Extent: 78 p.
Date: 31-May-2011
Keywords: Kauno miesto įvaizdis;Kaunas;įvaizdis;Kaunas city;representations;sociocultural contexts
Abstract: Patraukli ir atraktyvi Kauno, ar bet kurio kito miesto reprezentacija yra tarsi savaime suprantamas ir trokštamas dalykas ne tik vietos gyventojų atžvilgiu, tačiau ir plėtojamai turizmo vizijai. Šiame magistriniame darbe tiriamas objektas yra Kauno miesto reprezentacijos sociokultūriniuose kontekstuose. Pagrindinę darbo problematiką suponuoja miesto, marketingo, įvaizdžio ir skirtingų sociokultūrinių kontekstų susiejamumas norint gautą rezultatą išgryninti ir pateikti konstruktyvius pasiūlymus. Pirmoje darbo dalyje atlikta lyginamoji mokslinės literatūros analizė siekiant rasti įrankius, kuriais remiamasi tiriant Kauno miesto įvaizdį pasirinktuose kontekstuose - focus grupės tyrime, interviu, apklausoje, anketavime ir turizmo informacijos turinio analizėje. Tai yra atliekama antrojoje darbo dalyje. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai dėl Kauno miesto reprezentacijos gerinimo sociokultūriniuose kontekstuose, siekiant ne - sudėtingumo, o kuo paprastesnio įgyvendinimo tikslų, remiantis pirmose dviejose dalyse prieitų išvadų, kurias sutraukus paaiškėja, jog miesto reprezentacijoms svarbiausias veiksnys - Kauno miesto identitetas buvo identifikuotas kaip turintis didžiulių turistinių resursų turizmui vystyti ir daugiaklodį kultūros paveldo potencialą, reprezentuojamą silpnai ir neišmoningai.
An attractive and inviting representation of Kaunas, as well as of any other city, is a self-explanatory and desirable subject not only for its residents, but also for the tourism development. The object of this thesis is the representation of Kaunas city in sociocultural contexts. The major problem of this paper is determined by an interconection of the city, marketing, image and various sociocultural contexts, which assists in making constructive propositions. In the first part of this paper a comparative anglysis of scholarly literature is presented. It aims at finding instruments, which would serve as the basis for the analysis of image of Kaunas city in the chosen contexts. Therefore, the second part of the thesis provides examination of such contexts, i.e., a focus group, interview, survey, questionnaire and analysis of tourist information. In the third part propositions for improving representation of Kaunas city in sociocultural contexts are introduced. The intention of these propositions is to present implementation of objectives which would be as simple as possible. The propositions were constructed on the ground of the findings made in the first two parts of this thesis. The conclusion is made that the most important factor of representation of Kaunas city is its identity which was found as having huge resourses for the development of tourism as well as multiple potential for cultural heritage.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121493
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.