Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121485
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Ilevičiūtė, Vaida
Title: Kaimo plėtros programos priemonės „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ administravimas Lietuvoje
Other Title: Administration of rural development measure “Early retirement from agricultural production activities” in Lithuania
Extent: 68 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: kaimo plėtra;akstyvas pasitraukimas;konstruktyvizmas;country development;early retirement;constructionism
Abstract: Bendroji žemės ūkio politika – viena seniausių bendrųjų Europos Bendrijos politikų, pradėta įgyvendinti jau prieš penkiasdešimt metų. Atsiradus reikiamybei reformuoti šią politiką buvo nuspręsta nuo kainų palaikymo mechanizmo pereiti prie į rinką orientuotos žemės ūkio produktų gamybos. Tokiam reformų tikslui įgyvendinti buvo pasitelkta įvairios priemonės, viena iš jų – Kaimo plėtra. Lietuvoje įgyvendinama Kaimo plėtros programa, atsiradusi iš reformuojamos BŽŪP, turi svarbią reikšmę šios politikos įgyvendinime. „Ankstyvasis pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ yra Kaimo plėtros programos priemonė, Lietuvoje taikoma jau antrą programavimo laikotarpį ir sulaukusi didžiausios susidomėjimo, lyginant ją su kitomis Kaimo plėtros priemonėmis. Vienas iš svarbiausių priemonės tikslų - ūkių stambinimas, kuriuo buvo bandoma siekti produkcijos kokybės tvirtesnio užtikrinimo, ekologiškesnės žemdirbystės vystymo. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra atsakinga už priemonės administravimą Lietuvoje. Su šios priemonės administravimu ir taikymu yra susijusios tiek teigiamos tiek ir neigiamos taikymo pasekmės. Priemonės taikymas nėra tik teigiamas dėl nepakankamai empiriškai ištirto kompleksinio priemonės taikymo poveikio, dėl su priemonės administravimu susijusių institucijų atsakomybės už tinkamą priemonės įgyvendinimą stokos bei kitų veiksnių.
The Common Agricultural policy (CAP) is one of the oldest, an expensive and important policy of European Union. Reforms of this policy changed support mechanisms for CAP, direct payment was included in it. Rural Development is one of the most important programs of EU financial support to Lithuania’s rural areas. By Rural Development measure “Early Retirement from Agricultural Production Activities” was trying to realize rural development plans, to increase eco-friendly farming, to promote expansion of farms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121485
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

29
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.