Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121473
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Skrinskienė, Ieva
Title: Moterų laimingumo sąsajos su prieraišumu prie partnerio ir subjektyviai suvokiamu savo motinos auklėjimo stiliumi
Other Title: Women's happiness interface with attachment to the partner as well as subjectively perceived her mother's parenting style
Extent: 55 p.
Date: 29-May-2012
Keywords: moterys;laimingumas;suaugusiųjų prieraišumas;auklėjimo stiliai;women;happiness;adult attachment;parenting styles
Abstract: Tyrimo tikslas – ištirti moterų laimingumo sąsajas su prieraišumu prie partnerio bei subjektyviai suvokiamu savo motinos auklėjimo stiliumi. Tyrime dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto dieninio ir neakivaizdinio skyrių studentės bei Druskininkų „Eglės“ sanatorijos darbuotojos. Leidimas atlikti tyrimą buvo duotas įstaigos vadovybės. Viso tiriamųjų 172, moterų amžius 18 – 66 metų (vidurkis 37,74). Respondentės buvo atrinktos patogiosios atrankos principu. Tiriamosioms buvo išdalintos anketos ir paaiškintas tyrimo tikslas. Anketa sudaryta iš keturių dalių: • Klausimų apie demografinius rodiklius. • Vaikų auklėjimo stiliaus klausimynas (angl. The Parenting Styles and Dimensions Questionnaire - short version (PSDQ - short version) • Suaugusiųjų prieraišumo skalė (Multi – Item Measure of Adult Attachment, vėliau pavadinta - The Experiences in Close Relationships scale (ECR) K. Brennan et.al., 1998). • Oksfordo laimės klausimynas (Hills ir Argyle, 2002). Tyrimo rezultatai parodė, kad motinos autoritarinis auklėjimo stilius sukelia žemesnį moters laimingumo jausmą. Taip pat, nustatyta, kad autoritarinis motinos auklėjimo stilius siejasi su negatyviais prieraišumu prie partnerio stiliais. Nekontroliuojantis auklėjimas susijęs su nerimastingu prieraišumu.
Objective of the study - to investigate links between women's happiness, attachment to the partner also workers subjectively perceived her mother's parenting style. The study included Vytautas Magnus University full-time and extramural students also workers of Druskininkai \"Eglės\" sanatorium. Permission was given to investigate the management office. Total patients 172 women aged 18-66 years (mean 37.74). The respondents were selected convenient selection principle. Respondents were distributed questionnaires and explained the purpose of study. The questionnaire contained four parts: • Questions about demographics. • The Parenting Styles and Dimensions Questionnaire - short version (PSDQ - short version) • Multi - Item Measure of Adult Attachment, later renamed - The Experience in Close Relationships Scale (ECR), K. Brennan, et.al., 1998). • Oxford Happiness Questionnaire (Hills and Argyle, 2002). The results showed that the mother's authoritarian parenting style leads to lower a woman a feeling of happiness. It also founded that authoritarian parenting style is associated with negative affection to partner styles. Control permissive parenting related to the anxious attachment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121473
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.