Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121467
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTamutienė, Ilona-
dc.contributor.authorLodaitė, Laura-
dc.date.accessioned2020-12-22T21:53:26Z-
dc.date.available2020-12-22T21:53:26Z-
dc.date.issued2008-06-04-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/121467-
dc.description.abstractŠiame darbe yra nagrinėjamas socialinių paslaugų administravimas savivaldos lygmenyje, kuris yra aptariamas teoriškai, pritaikant teoriją atliktam tyrimui Birštono savivaldybėje.Darbas buvo rašomas remiantis viešojo administravimo pagrindais: įstatymine, institucine, funkcine bazėmis, pagrindinį dėmesį skiriant socialinių paslaugų organizavimui ir teikimui, finansiniams ir žmogiškiesiems resursams, kontrolei. Darbe iškeliamas tikslas - išanalizuoti socialinių paslaugų administravimą savivaldos lygmenyje, išskiriant Birštono savivaldybės atvejį. Šio tikslo siekiama aptariant viešosios politikos įgyvendinimo modelių teoriją; supažindinant su socialinių paslaugų klasifikacijomis; išskiriant pagrindinius socialinių paslaugų raidos etapus; aptariant įstatyminę bazę ir institucinę sąrangą bei nagrinėjant Birštono savivaldybės socialinių paslaugų administravimą, tuo pačiu apibūdinant ir Birštono seniūnijos, kaip Birštono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio, veiklą. Praktiniam socialinių paslaugų nagrinėjimui ir vertinimui darbe naudojamasi Birštono savivaldybėje atlikto interviu medžiaga, kuri yra susisteminta ir pateikiama viešosios politikos įgyvendinimo modelių kontekste. Nemažai dėmesio darbe skiriama Birštono parapijos „Carito“ teikiamoms socialinėms paslaugoms. Birštono savivaldybės socialinių paslaugų administravimo tyrimas padėjo įsigilinti į socialinių paslaugų administravimo politiką žemesniuose valstybiniuose instituciniuose lygiuose – savivaldos lygmenyje.lt
dc.description.abstractThe main aim of this work is to find out the social services administration at the municipal level in Birštonas.Reaching the main aim and set tasks of this work, was used such methods: 1) Analysis of literature and documents. First of all, the work was written according to the public administration elements – law, institutions, structure and functions of institutions. The main attention was paid to social services administration at the municipal level: to the social services management; planning; financial and human recourses; control. In the work was defined social services definitions; introduced the main stages of its’ development; was analyzed law, regulating social services in Lithuania; also was written about all institutions, managing social services. 2) Half structured interview. Secondly, to do the work’s analysis was chosen half structured interview. The interview was made in 2008 13 and 14 days of March. It was made at Birštonas municipality in the Social support and child rights protection subdivision and in one of nonprofit organization „Caritas”.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent97 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectsocialinės paslaugoslt
dc.subjectadministravimaslt
dc.subjectsavivaldos lygmuolt
dc.subjectsocial servicesen
dc.subjectadministrationen
dc.subjectmunicipal levelen
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences (S002)-
dc.titleSocialinių paslaugų administravimas savivaldos lygmenyje: Birštono savivaldybės atvejislt
dc.title.alternativeSocial services administration at the municipal level: Birštonas municipality caseen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptViešojo administravimo katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.