Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121454
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kulvelytė, Birutė
Title: Aprūpinimo maistu fenomenas ir jo įvertinimas Europos šalyse
Other Title: Food security phenomenon and it’s assessment in European countries
Extent: 117 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: aprūpinimas maistu;ekonominis augimas;maisto ekonomika;food security;economic growth;food economy
Abstract: Šio darbo tikslas yra nustatyti aprūpinimo maistu padėtį skirtingose Europos šalyse. Pirmoje darbo dalyje pateikiama aprūpinimo maistu sąvoka. Nagrinėjamas mitybos poveikis ekonominiam augimui, požiūriai į aprūpinimo maistu problemą, jos tyrimo metodai. Antroje dalyje analizuojamos dabartinės aprūpinimo maistu problemos pasaulyje, jų priežastys. Apžvelgiama šalių kvalifikacija pagal aprūpinimo maistu lygius, bei pateikiamos konkrečios aprūpinimo maistu problemos pasirinktose išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Trečioje darbo dalyje remiantis apskaičiuotu aprūpinimo maistu indeksu pateikiama Europos šalių klasifikacija. Šalių grupės nagrinėjamos atsižvelgiant į skirtingus aprūpinimo maistu aspektus bei rodiklius. Pateikiamas Vakarų bei Rytų Europos šalių palyginimas. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog 2005-2008 m. laikotarpiu aprūpinimo maistu situacija Baltijos ir kai kuriose Rytų Europos šalyse buvo prastesnė nei daugumoje Europos šalių.
The objective of this thesis is to evaluate food security in different European countries. The first part of this thesis considers the concept of food security. The impact of nutrition on economic growth, different theoretical approaches to food security, and food insecurity measurement and indicators are analysed. The second part describes food insecurity problems in the world, examines the most important causes of food insecurity, and provides different food security classifications. The third part provides estimated food security index and food security classification of European countries. Three distinct food security groups were analyzed with reference to food security dimensions and indicators. The comparison of food security in Western and Eastern European countries is provided. The analysis showed that the lowest food security level in 2005-2008 were in Baltic and in some other Eastern European countries.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121454
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

24
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.