Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121422
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Bernotienė, Jūratė
Title: Mažeikių miesto oro tarša azoto dioksidu ir ryšys su meteorologinėmis sąlygomis
Other Title: Air pollution of nitrogen dioxide in Mazeikiai and its relation to atmospheric conditions
Extent: 90 p.
Date: 5-Jun-2008
Keywords: oro tarša;azoto dioksidas;meteorologinės sąlygos;air pollution;nitrogen dioxide;atmospheric conditions
Abstract: Viena svarbiausių daugelio didesnių miestų ekologinių problemų - vis didėjanti oro tarša azoto dioksidu. Pagal taršą azoto oksidais, galima spręsti apie bendrą miesto oro užterštumą, todėl labai svarbu kontroliuoti šio teršalo koncentraciją ore. 2005 - 2007 metais Mažeikių mieste buvo atliktas tyrimas, kurio pagrindinis tikslas - ištirti azoto dioksido koncentraciją Mažeikių mieste skirtingais sezonais bei aptarti meteorologinių sąlygų įtaką azoto dioksido koncentracijos sklaidai. Azoto dioksido koncentracijai nustatyti buvo naudotas pasyvaus kaupimo metodas. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad didžiausia koncentracija buvo nustatyta 2005 metų vasaros sezono metu (14,2 μg/m3). Tam įtakos turėjo mažas kritulių kiekis, aukšta temperatūra, bei vyravusi vėjo kryptis, nešusi teršalus nuo AB „Mažeikių naftos“. Panašūs rezultatai gauti ir 2006 metų žiemos sezono metu (14,0 μg/m3). Žiemos metu dažnai stebimos didesnės teršalų koncentracijos, kurios išsiskiria iš nuosavų namų šildymo sistemų. Mažiausia koncentracija buvo nustatyta 2007 metų rudens sezono metu (7,2 μg/m3) . Panaši koncentracija nustatyta ir 2007 metų vasarą (7,9 μg/m3). Tai lėmė palankios teršalų sklaidai meteorologinės sąlygos: didesnis kritulių kiekis, didesnė santykinė drėgmė. Nagrinėjant meteorologinių sąlygų įtaką azoto dioksido koncentracijos pasiskirstymui, statistiškai reikšmingi ryšiai gauti tarp vidutinio vėjo greičio ir azoto dioksido koncentracijos rudens sezono metu (r = -0,8729; p = 0,0533), kritulių kiekio ir azoto dioksido koncentracijos pavasario sezono metu (r = -0,9983; p = 0,0374) bei tarp kritulių kiekio ir azoto dioksido koncentracijos visų sezonų metu (r = -0,7897; p = 0,0066). 2005 – 2007 metais atliktų tyrimų metu azoto dioksido koncentracija nei vienoje vietoje neviršijo ribinės vertės (40 μg/m3).
The most important problem of biggest towns is air pollution of nitric dioxide. By pollution of nitric dioxide we can decide about general towns polltution. In the Mažeikiai town was explore distribution of nitric dioxide concentration. Nitric dioxide concentrations were gauge in the different seasons. We used a passive sampling method and triethanolamine as an absorbent. After analysis we get such rezults: the maximum concentration was fixed in the summer (14,2 μg/m3). It could impact low rainfall, high temperature and dominant wind which pollution drived from AB „Mažeikių nafta“. A similar results were assessed in the winter (2006 year) (14,0 μg/m3). Minimum value was fixed in the autumn (2007 year) (7,2 μg/m3). Similar concentration was fixed in the summer too (7,9 μg/m3). It impacted atmospheric conditions: high humidity. Reliable results were get between wind rate and nitric dioxide concentrations in the autumn season (r = -0,8729; p = 0,0533), precipitation and nitric dioxide concentrations in the spring (r = -0,9983; p = 0,0374) also precipitation and nitric dioxide concentrations in all seasons r = -0,7897; p = 0,0066). But in the neither season was not exceed the quotas of concentration (40 μg/m3).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121422
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.