Use this url to cite ETD: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121383
Publication type
master thesis
Author
Šileikaitė, Aura
Title
Plastinė aktoriaus raiška Jono Vaitkaus spektakliuose
Other Title
The plastic expression of the actor in the performmances directed by Jonas Vaitkus
Extent
64 p.
Date Issued
04 June 2009
Abstract
Jonas Vaitkus yra žinomas kaip ryškios formos režisierius, išraiškingų mizanscenų kūrėjas, specifinės vaidybos formų puoselėtojas Lietuvos teatre ir užsienyje. Plastinė aktorių raiška yra svarbi Jono Vaitkaus spektaklių charakteristika, o ryškiausi jos bruožai darbe grupuojami į šiuos tipus: vaidmens geometrija (geometrinis gestas, vaidmuo-kaukė), ritualinis vaidmuo, kalbos plastika. Darbe aptariami formalieji Jono Vaitkaus darbai, kuriuose atsispindi ekspresyvi scenos elementų kompozicija, išraiškingos struktūrinės erdvės ir plastinio, išorinio raiškos priemonėmis kuriamo vaidmens spektakliai.
J. Vaitkus is a famous creator of expressive form and specific acting. The plastic expression of the actor can be divided intp several types: the geometry of the role (geometric gesture and role-mask), ritual role and the plastic of speech. The formal performances of Jonas Vaitkus are chosen to be the object of this paper as the expressive composition of the elements of the scene can be found as well as expressive, structured space and plastic role created with external means of expression.
Language
Lietuvių / Lithuanian (lt)