Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121358
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Būdaitė, Raminta
Title: Pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų, tėvų ir jų pačių suvokiamo laiko, praleidžiamo žaidžiant žaidimus išmaniaisiais įrenginiais, sąsajos su tėvų lūkesčiais mokymosi atžvilgiu
Other Title: Relationship between academic achievements of primary school pupils, parents‘ and their own perceptions of time spent playing games on smart devices, and parental learning expectations
Extent: 68 p.
Date: 29-May-2013
Keywords: mokymosi pasiekimai;tėvų lūkesčiai mokymosi atžvilgiu;žaidimai išmaniaisiais įrenginiais;academic achievements;parental learning expectations;games on smart devices
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti sąsajas tarp pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų, laiko, praleidžiamo žaidžiant žaidimus išmaniaisiais įrenginiais, tėvų lūkesčių vaikų mokymosi atžvilgiu. Tyrime dalyvavo 300 pradinių klasių mokinių, tiek pat jų tėvų, 22 mokytojos iš trijų Kauno mokyklų. Tiriamųjų amžius buvo 7 – 11 metų. Tyrime dalyvavo 159 berniukai ir 141 mergaitė. Laikas, praleidžiamas žaidžiant žaidimus išmaniaisiais įrenginiais, buvo matuojamas naudojant klausimus apie žaidimų laiko dažnumą ir trukmę atskirai skirtingais įrenginiais (paprastais telefonais, išmaniaisiais telefonais, paprastu kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu). Buvo apklausiami tėvai ir vaikai. Tėvų lūkesčiai vaikų mokymosi atžvilgiu buvo matuojami pateikiant klausimus tėvams apie tikėtiną vaikų išsilavinimo lygį bei darbo galimybes. Duomenys apie vaikų mokymosi pasiekimus buvo renkami iš mokytojų pagal tai, kaip jiems sekasi mokytis lietuvių kalbą, matematiką ir pasaulio pažinimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tėvai nurodo, jog mergaitės praleidžia daugiau laiko, žaisdamos žaidimus išmaniaisiais įrenginiais, negu nurodo pačios mergaitės. Nustatyta, kad mergaičių, kurios, pasak tėvų, praleidžia daug laiko žaisdamos paprastais telefonais, mokymosi pasiekimų lygis yra žemesnis ir tėvų lūkesčiai jų mokymosi atžvilgiu yra žemesni negu tų mergaičių, kurios žaidžia mažai laiko. Kuo daugiau laiko mergaitės, pasak tėvų, žaidžia žaidimus išmaniaisiais telefonais, tuo mažesnius lūkesčius mokymosi atžvilgiu joms kelia tėvai. Atskleista, kad daug laiko išmaniaisiais įrenginiais žaidžiančių mergaičių mokymosi pasiekimų lygis yra aukštesnis, lyginant su mažai laiko žaidžiančiomis. Kuo aukštesnius lūkesčius tėvai kelia berniukams ir mergaitėms, tuo jų mokymosi pasiekimų lygis yra aukštesnis. Vaikų nurodomas laikas, kurį jie praleidžia žaisdami žaidimus išmaniaisiais įrenginiais, nėra statistiškai reikšmingai susijęs nei su jų mokymosi pasiekimais, nei su tėvų lūkesčiais vaikų mokymosi atžvilgiu. Berniukų, kurių tėvų ir jų pačių nurodomas laikas, kurį jie praleidžia žaisdami žaidimus paprastu telefonu ir kompiuteriu, sutampa, yra susijęs su aukštesniais mokymosi pasiekimais. Mergaičių, kurių tėvų ir jų pačių nurodomas laikas, kurį jos praleidžia žaisdamos žaidimus išmaniaisiais įrenginiais, sutampa, yra susijęs su aukštesniais tėvų lūkesčiais jų mokymosi atžvilgiu.
The aim of the study was to assess relationship between academic achievements of primary school pupils, parents‘ and their own perceptions of time spent playing games on smart devices, and parental learning expectations. The subjects of the study were 300 primary school pupils and their parents, also 22 teachers from three schools in Kaunas. Age of the subjets was ranging from 7 to 11 years. Subjects included 159 boys and 141 girls. Time spent playing games on smart devices was measured by using questions about the frequency and the duration of the game time in different devices (mobile phones, smart phones, computer, tablet computer). Parents and children were examined. Parental learning expectations were measured by asking for parents about children‘s level of education and job opportunities in the future. Data about academic achievements was collected by asking the teacher about the level of academic achievements in Lithuanian language, mathematics, world‘s knowledge. Results of the study revealed that the parents indicate that girls spend more time playing games on smart devices than indicate girls themselves. It was found that girls‘ who according to their parents spend a lot of time playing with mobile phones academic achievements are lower and parental learning expectations are lower than those girls‘ who are playing a little time. It was also found that according to the parents the more time girls play games on smart phones, the lower parental learning expectations are. It was revealed that girls‘ who spend a lot of time playing games on smart devices academic achievements are higher than those girls‘ who spend a little time playing. It was also found that higher parental learning expectations are linked to higher academic achievements. The time that children indicate that spend playing games on smart devices is not linked neither with children‘s academic achievements nor with parental learning expectations. It was revealed that the coincident time that indicated parents and children that boys spend playing games on mobile phones and computer was linked to higher academic achievements. The coincident time that indicated parents and children that girls spend playing games on smart devices was linked to higher parental learning expectations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121358
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.