Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121288
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Petkus, Gediminas
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Žaliosiosios energijos naudojimas versle – madingas šūkis ar įmonės įvaizdį gerinanti reklama?
Other Title: The usage of green energy in business – trendy slogan or advertisement that improves corporate image?
Extent: 73 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Žalioji energija;įmonės įvaizdis;reklama;įvaizdžio gerinimas;atsinaujinantys energijos šaltiniai;Green energy;corporate image;advertisement;improving corporate image;renewable energy
Abstract: Teorinėje darbo dalyje analizuojami reklamos modeliai: AIDA, DAGMAR, Ehrenberg, DRIP, Hoffman ir Novak bei Lazarsfeld ir Katz modeliai, taip pat aptariamos įtakos, kurios gali formuoti įmonių įvaizdį. Pateikiamas autoriaus suformuotas paveikios reklamos modelis. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami tyrimo rezultatai, atlikta antrinių šaltinių analizė bei kokybinis tyrimas – fokus grupė. Pirmasis, atskleidė pasaulines tendencijas ir nušvietė užsienio patirtį žaliosiosios energijos reklamų kontekste. Antrasis tyrimas atskleidė šiandieninę situaciją Lietuvoje, parodė, kas veikia vartotojus stebint reklamas, kokie nuomonės lyderiai aktualūs ir iš esmės kokią įtaką žaliosiosios energijos naudojimas gali turėti įmonių įvaizdžiui. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: kokius kanalus pasirinkti, kaip kurti gero turinio reklamą, kalbant apie žaliosiosios energijos vartojimą, kaip pasirinkti nuomonės lyderį, kaip išmatuoti pokytį ir kada nutraukti reklamos kampaniją, kad būtų pagerintas įmonės įvaizdis naudojant reklamą.
In the thesis theoretical analysis part author analyses following advertising models: AIDA, DAGMAR, Ehrenberg, DRIP, Hoffman and Novak, Lazarsfeld and Katz models. Also discussed and described influences which may form corporate image. Author also provides effective advertising model. In the analytical part author analyses secondary sources which describes the international experience towards green energy advertising and usage. Additionaly qualitative research – fokus group was carried. It let for the Author to understand the situation in Lithuania, also showed what is influencing consumers when they are exposed to green energy advertisements. Nonetheless revealed what opinion leaders are valid and all in all revealed what influence green energy usage can have to corporate image. In problem solution part author gives recommendations on: what channels to choose for communication and advertising, how to create good and relevant content, how to pick viable opinion leader and how to measure the impact according to which the advertising campaign must be carried on or stopped in order to improve corporate image through advertising.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121288
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.