Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121285
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Rombergė, Giedrė
Title: Produkto prekės ženklo keitimo modelis: „Medinių atvirukų“ prekės ženklo atvejis
Other Title: Product Rebranding Framework: The Case of „Mediniai atvirukai“ Brand
Extent: 85 p.
Date: 21-Jan-2016
Keywords: Prekės ženklas;prekės ženklo keitimas;pokyčių vykdymas.;Brand;rebranding;rebranding model.
Abstract: Šio darbo tikslas yra sukurti „Medinių atvirukų“ produkto prekės ženklo keitimo modelį ir pateikti rekomendacijas pokyčių vykdymui. Teorinėje darbo dalyje analizuojama prekės ženklo keitimo samprata, šį procesą inicijuojančios priežastys bei pokyčiams keliami tikslai, aptariamos galimos prekės ženklo pokyčių vykdymo strategijos, modeliai bei grėsmės, su kuriomis rizikuojama susidurti vykdant prekės ženklo pokyčius. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje atliekama „Medinių atvirukų“ prekės ženklo atvejo analizė, atliekama konkurentų analizė bei aprašoma tikslinė auditorija. Taip pat šioje dalyje pristatomi prekės ženklo pokyčių vykdymui būtini atlikti tyrimai ir jų rezultatai. Pristatoma atlikto giluminio interviu su įmonės vadovu metu nustatyti prekės ženklo pokyčių priežastys ir tikslai bei vartotojų anketinės apklausos metu įvertintos prekės ženklo vertės ir vartotojų potencialių prekės ženklo elementų vertinimo rezultatai. Projektinėje darbo dalyje pateikiamas produkto prekės ženklo keitimo modelis bei „Medinių atvirukų“ prekės ženklo keitimo vykdymo rekomendacijos. Šios rekomendacijos gali būti panaudotas įmonės vadovo priimant sprendimus prekės ženklo keitimo procese.
The thesis aims to provide a model for „Mediniai atvirukai“ rebranding and give recommendations for it‘s implementation. The theoretical part of this paper examines rebranding conception, the main drivers and purposes of this process, analyze rebranding strategies, models and the pitfalls to watch out. The analytical part of the work presents the „Mediniai atvirukai“ brand case including competitors and target audience analyses. This part also represents necessary studies rebranding should not be carried out without results. Rebranding reasons and purposes evaluated during deep interview with head of the company and consumers brand elements evaluation together with brand value measured during consumer questionnaire results are introduced. In the last project part model for „Mediniai atvirukai“ rebranding and recommendations for it‘s implementation are given. These recommendations could be used by head of company when making decisions in rebranding process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121285
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.