Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121281
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Bagdžiūnaitė, Agnė
Title: Analysis of Gender and Feminized Labor Relations
Other Title: Socialinės lyties ir feminizuoto darbo santykių analizė
Extent: 82 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Gender;feminization;work;subject.;Socialinė lytis;feminizacija;darbas;subjektas.
Abstract: This study analyses the transformation of labor and the concept of work under the conditions of free market economy. The aim of the thesis was to trace the changes that would explain the process of feminized labour formation based on principles of competition and high rise of individualism. The paper was organized around the transition from state-capitalism to market-capitalism, which leads to my definition of the feminization of labour forms in Lithuania today. The work consists of three main parts. In the first part I address the problem of the gendered division of labour through Foucaults theory of the homo-aeconomicus. I use his theory to explore how the seeming neutral, freely contracting, economic-civil-subject is immersed in gendered and classed power relations. Departing from Foucault theory of homo-aeconomicus I draw heavily from Carol Pateman‘s book, „The Sexual Contract“. In the second part I link the patriarchical contract and neo-liberal individual to a materialist analysis of gender exploitation which is explicated on the basis of the devaluation of women‘s reproductive labor. I broaded and contextualize this line of argumentation by linking gendered class oppresion with the expansion of the market as its unfolded under globalization. Having now developed my theoretical framework and globally oriented empirical claims I turn to the particular case of feminization of labour forms in Lithuania. I do this through analysis of the politics of the transition period, which has been charecterized by: rapid privatization, foreign direct investment, and austerity toward social securities. The final section of third part is made up of interviews with different women workers taken in Kaunas and Žiežmariai which I argue proves the hypothesis of the feminization of labour forms in Lithuania that is situated in order to oppress women and institute the discrimination based on gender.
Ši studija analizuoja darbo jėgos ir darbo savokos transformaciją rinkos ekonomikos sąlygomis. Teorinio ir empirinio darbo tikslas buvo aptikti tam tikrus kaitos taškus, kurie paaiškintų feminizuoto darbo formavimosi procesą, pagrįstą konkurencijos ir individualizmo principais. Šis darbas yra grindžiamas perėjimu nuo valstybinio kapitalizmo į rinkos kapitalizmą, kuris priveda prie feminizuoto darbo formų Lietuvoje šiandien. Analizė yra sudaryta iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje aš atkreipiu dėmesį į darbo padalijimo pagal socialinę lytį problemą per Foucault homo-aeconomicus teoriją. Aš naudoju jo teoriją ištirti, kaip tariamai neutralus, laisvas socialinės sutarties, pilietinis subjektas yra glaudžiai susijęs su socialinės lyties ir klasės kontrolės galios mechanizmais. Toliau nuo Foucault homo-aeconomicus teorijos aš pereinu prie išsamios vedybinio ir darbo kontraktų analizės, paremtos C. Pateman knyga „Seksualinis Kontraktas“. Antroje dalyje aš integruoju patriarchalinį kontraktą ir neoliberalų subjektą į materialistinę socialinės lyties išnaudojimo analizę, remdamasi moterų reproduktyvaus darbo nuvertinimu. Aš išplečiu šią argumentacijos liniją prijungdama socialinės lyties klasės išnaudojimą prie globaliai veikiančios rinkos plėtimosi konteksto. Išvysčiusi teorinę struktūrą ir globaliai orientuotus teiginius, aš pasisuku į konkretų feminizuotų darbo formų eksplotavimo Lietuvoje atvejį, remdamasi politinės ir ekonominės tanzicijos periodo pagrindine charakteristika, kuriai būdingas greitas privatizavimas, tiesioginių užsienio investicijų skatinimas, ir griežtos taupymo programos socialinės apsaugos kryptimi. Paskutinis trečios dalies skyrius yra sudarytas iš interviu su moterimis dirbančiomis įvairius kvalifikuotus ir mažiau kvalifikuotus darbus Kaune ir Žiežmariuose. Šis empirinis tyrimas įrodo jog feminizuotų darbo formų steigimas ir plėtojimas Lietuvoje sėkmingai įteisina moterų engimą ir diskriminaciją, paremtą socialine lytimi.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121281
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.