Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121236
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Ražinskaitė, Brigita
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Studentų fizinio aktyvumo motyvų sąsajos su sveikatos kontrolės lokusu ir savigarba
Other Title: Students Relationship Between the Motives of the Physical Activity, Health Locus of Control and Self – esteem
Extent: 46 p.
Date: 12-Jan-2017
Keywords: Fizinis aktyvumas;fizinio aktyvumo motyvai;sveikatos kontrolės lokusas;savigarba.;Physical activity;motives of the physical activity;health locus of control;self – esteem.
Abstract: Tyrimo tikslas - išanalizuoti studentų fizinio aktyvumo motyvus, bei jų sąsajas su sveikatos kontrolės lokusu ir savigarba. Tyrime dalyvavo 183 studentai: 50 vyrų (27,3 proc.) ir 133 moterys (72,7 proc.). Tiriamųjų amžius svyruoja nuo 18 iki 46 metų, vidurkis – 27,74 metai (stand. nuokrypis – 6,732). Siekiant nustatyti fizinio aktyvumo dažnį ir formas, respondentams buvo pateikti atitinkami klausimai. Fizinio aktyvumo motyvai buvo nustatyti panaudojus darbo autorės kurtą skalę. Sveikatos kontrolės lokusui vertinti šiame darbe buvo naudojama Multidimensė sveikatos kontrolės lokuso skalė (A forma) (Multidimensional Health Locus of Control Scale, K. A. Wallston, B. S. Wallston ir R. DeVellis, 1978), o savigarbai įvertinti - M. Rosenberg savęs vertinimo skalė (Rosenberg Self-Esteem Scale-RSE). Tyrimu buvo atskleista, kad labiau išreikšti fizinio aktyvumo motyvai, susiję su vidine motyvacija siejasi su labiau išreikštu vidiniu sveikatos lokusu tik mažiau fiziškai aktyvių vyrų grupėje, o labiau išreikšti fizinio aktyvumo motyvai, susiję su nustatytu reguliavimu siejasi su labiau išreikštu vidiniu sveikatos lokusu tik mažiau fiziškai aktyvių moterų grupėje. Labiau išreikšti fizinio aktyvumo motyvai, susiję su vidine motyvacija siejasi su savigarba, o labiau išreikšti fizinio aktyvumo motyvai, susiję su nustatytu reguliavimu siejasi su savigarba tik vyresnių studentų grupėje. Tiek vidinę motyvaciją, tiek nustatytą reguliavimą prognozuoja didesnis vidinis sveikatos kontrolės lokusas ir dažnesnis fizinis aktyvumas, bet ne didesnė savigarba. Vidinę motyvaciją taip pat prognozuoja moteriška lytis.
Work objective: To analyze students’ relationship between the motives of the physical activity, health locus of control and self – esteem. 183 students were participating in the research: 50 mens (27,3 %) and 133 womens (72,7 %). Age from 18 to 46, mean – 27,74 year (standard deviation – 6,732). The respondents were given the respective questions in order to determine the frequency and forms of the physical activity. The motives of the physical activity were identified by using the scale created by the author of the thesis and the supervisor of the thesis. In order to evaluate the health control locus the multidimensional health control locus scale was used in this thesis (A form) (Multidimensional Health Locus of Control Scale, K. A. Wallston, B. S. Wallston and R. DeVellis, 1978), and for the evaluation of self-esteem - M. Rosenberg self-esteem scale (Rosenberg Self-Esteem Scale-RSE). The research showed that the motives of the physical activity that are more pronounced and related to the internal motivation relate to the more pronounced internal locus of health only in the group of the less active men, and the motives of the physical activity that are more pronounced and related to the set regulation relate to the more pronounced internal locus of health only in the group of the less active women. The motives of the physical activity that are more pronounced and related to the internal motivation relate to the self-esteem, and the motives of the physical activity that are more pronounced and related to the set regulation relate to the self-esteem only in the groups of the older students. The internal motivation as well identified regulation is forecast by larger internal locus of health control and more frequent activity, but not the larger self-esteem. Internal motivation is also forecast by female gender.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121236
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
brigita_razinskaite_md.pdf966.53 kBAdobe PDF   Until 2022-01-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.