Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121222
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Bandilli, Klaudia
Title: Social Construction of Support Network for Family Caregivers Taking Care for Elderly People at Home: Caregiver’s Perspective
Other Title: Socialinis konstravimas paramos tinklo globėjams prižiūrintiems senyvo amžiaus giminaitį šeimoje
Extent: 82 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Family caregiver;women;elderly care;aging;support network;Šeimos slaugytojas;moterys;senų žmonių priežiūra;senėjimas;paramos tinklas
Abstract: Albania is considered as one of the fastest aged population in Europe. Statistic shows that in 2011, Albania had an average of 30.6 years old and from 2001 to 2011 the population has aged on an average of 4.7 years. As part of the tradition that is dominant in the country, old people live together with their family members. The caregiving work in Albania is an activity that is provided from family members which in most of cases are women. The subject of this research is: experiences of women caregivers taking care for the elderly people at home. The overall aim of this research work is to understand how support network for women family caregivers is socially constructed analysing their stories about family caregiving experiences. Through this qualitative research work will is investigated the help that those women family caregivers take from the other members of the family such as (husband, children or close relatives) given to them on different ways as economic, emotional, physical or some other ways and as well the kind of help coming from the formal structures in the country. This research work is based on feminist theoretical approach and Critical Theory. Gathering the stories about caregiving from the point of view women that are taking care for the elderly people at home will be the bases of the feminist theory. Furthermore this research work will be using the socialist feminism paradigm. Besides the feminist perspective, the other theory that is used is Critical theory. “A critical theory is critical to the extent that it seeks human emancipation, to liberate human beings from the circumstances that enslave them” (Horkheimer, 1982, p.244). Qualitative research methods such as interviews where used during the data collection process. Four interviews were conducted with the women family caregivers living in the capital of Albania, Tirana. The stories shared by the research participants where analyzes as cases trying to create a picture on this experience of the women’s, difficulties that they face during the work and the support that it provided to them. The findings shown that support provided to women from family members as husband and children is present but is not constantly. Sometimes, the work that they have to do is covered by them. It was point out from all the research participant that the economic help and the fact of having someone at home comes as an urgent need. The findings as well shown that the role of the government is not helpful towards the category of the elderly people. Help form the government in terms of providing of social care services, economic support, and entertainment activities is not present. It was mention from the research participants that the old people are left forgotten from the formal structures in the country. All what they get is a small amount of pension per month which is not sufficient to fulfill the basic needs. Data analysis shown that only one women had gotten the support from one organization in the country and the rest of them didn’t even heard about such help coming from the formal structures in any kind of way. The need for intervention from the government comes as an urgent need to improve the situation and conditions where the elderly people are now and offer them a better life conditions that goes beyond their struggling and difficulties by embracing an acceptable way of living.
Populiacijos senėjimas Albanijoje yra laikomas vienu greičiausių visoje Europoje. Albanijoje, 2011 metais buvo senėjimo vidurkis buvo 30,6 nuo 2001 iki 2011 populiacijos senėjimo vidurkis buvo 4,7. Dėl susiformavusios senos tradicijos, senyvo amžiaus žmonės gyvena kartu su savo šeimos nariais. Slaugos paslaugos Albanijoje yra veikla, kurią teikia šeimos nariai, dažniausiai moterys. Šio tyrimo objektas: moterų besirūpinančių senais žmonėmis namuose patirtis. Pagrindinis šio tyrimo tikslas yra analizuojant šeimos slaugių patirtis per jų istorijas suprasti kaip pagalbos tinklas tarp moterų slaugių šeimoje yra socialiai sukonstruotas. Šiuo kokybiniu tyrimu siekiama padėti moterims slaugėms sulaukti daugiau pagalbos iš savo šeimos narių tokių kaip (vyras, vaikai, artimi giminaičiai). Pagalba gali būti ekonominė, emocinė, fizinė ar kitokios formos. Taip pat pagalba, kuri ateitų iš formalių struktūrų šalyje. Tyrimas grįstas feministiniu teoriniu požiūriu ir kritine teorija. Surinktos istorijos apie moterų slaugančių senus žmones namuose patirtis bus feministinės teorijos pagrindas. Taip pat šiame tyrime naudojama socialistinė feministinė paradigma. Be feministinės perspektyvos, kita naudojama teorija yra kritinė teorija. “Kritinė teorija yra kritiška ta forma, kuri siekia žmonių emancipacijos, išlaisvinti žmones nuo pasekmių, kurios juos įkalina” (Horkheimer, 1982, p.244). Tyrimo duomenims surinkti naudojami kokybiniai interviu. Buvo atlikti 4 interviu su moterimis slaugėmis gyvenančiomis Albanijos sostinėje Tiranoje. Istorijos, kuriomis pasidalino moterys buvo analizuojamos kaip atvejai, taip siekiama sukurti tam tikrą moterų patirčių vaizdą, padedantį atskleisti sunkumus su kuriais jos susiduria teikdamos paslaugas ir paramą, taip pat paramos formas kurios joms yra teikiamos. Rezultatai parodė, kad paramą, kurią moterys gauna iš šeimos narių, vyro, vaikų yra teikiama dabar, bet ne nuolatos. Viso tyrimo metu ypatingai atsiskleidė ekonominės pagalbos poreikis ir faktas, kad kažkas ateis padėti į namus yra skubiai reikalingas. Rezultatai taip pat parodė, jog vyriausybės vaidmuo yra žemas, kai kalbama apie senų žmonių priežiūrą. Šiuo metu nėra teikiamos atitinkamos socialinės paslaugos, ekonominė parama, užimtumo paslaugos. Tyrime atsiskleidė, jog seni žmonės yra pamiršti formalių struktūrų šalyje. Tik viena moteris dalyvavusi tyrime gavo paramą iš vienos organizacijos, o kitos net nebuvę girdėjusios apie jokią pagalbą. Vyriausybės intervencija tampa ypatingai svarbi, tam, kad būtų gerinamos senų žmonių gyvenimo sąlygos, sprendžiama ir gerinama susidariusi nepalanki situacija, sunkumai, kurie taip stipriai įtakoja senų žmonių ir juos slaugančių moterų gyvenimo kokybę.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121222
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.