Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121217
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Puzeris, Eimantas
Supervisor: Telksnys, Adolfas Laimutis
Title: Trumpalaikių širdies ritmo specifinių atsitiktinių signalų atsitiktinėse širdies ritmo sekose atpažinimo, grindžiamo išmaniųjų mobiliųjų telefonų panaudojimu tyrimas
Other Title: Recognition of Short-Term Heart Rate Specific Random Signals in Occasional Heart Rhythm Sequence Using Smart Phones
Extent: 45 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Dėvimosios kompiuterizuotos sistemos;judrių objektų stebėsena;širdies ritmo variabilumas;Wearable computer systems;mobile objects monitoring;heart rate variability
Abstract: Šio darbo tikslas ištirti trumpalaikių specifinių atsitiktinių signalų atsitiktinėse sekose atpažinimo sistemų kūrimo galimybes, kai šiam tikslui pasitelkiami išmanieji mobilieji telefonai. Taip pat parodyti, kad sukurtoji trumpalaikių specifinių atsitiktinių signalų atsitiktinėse sekose apdorojimo sistema, grindžiama dėvimų jutiklių-siųstuvų, išmaniųjų mobiliųjų telefonų panaudojimu, leidžia spręsti judrių stebimųjų trumpalaikių širdies ritmo sutrikimų atpažinimo problemas. Analizės dalyje analizuojamos dabar jau esančios panašios sistemos renkančios duomenis apie širdies darbą pasitelkiančios mobilius įrenginius. Taip pat apžvelgiami naudojami išoriniai dėvimi įrenginiai rinkti duomenims. Darbe aprašyta teorija skirta atpažinti ekstrasistoles su pilna kompensatorine pauze. Aprašyta ritmogramų modeliavimo teorija. Atliki ritmogramų atpažinimo tikslumo vertinimo eksperimentai.
This thesis purpose is to investigate the short-term specific random sequences in random signals recognition system development capabilities, and use smart mobile phones for this purpose. Also to show that the created short-term specific random sequences in random signal recognition system based on smart mobile phones allows us to solve ubiquitous person’s short-term cardiac rhythm recognition problems. The analysis section reviews the currently existing systems of collecting cardiac rhythm data with the use of mobile devices. It also reviews external wearable heart rate collecting devices. The paper describes the theory to recognize extrasystoles with full compensatory pause. Also described hear rate sequences modeling theory. Done heart rate sequences recognition accuracy evaluation experiments.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121217
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.