Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121212
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Srėbaliūtė, Indrė
Title: Savireguliacijos ir subjektyviai suvokiamo santykio su tėvais reikšmė prezervatyvų naudojimui jauno suaugusiojo amžiuje
Other Title: Links between Self-regulation, Perceived Relationship with Parents and Condom Use among Young Adults
Extent: 75 p.
Date: 16-Jan-2016
Keywords: Subjektyviai suvokiamas santykis su tėvais;savireguliacija;prezervatyvų naudojimas;Perceived relationship with parents;self-regulation;condom use
Abstract: Tyrimo tiklas - įvertinti savireguliacijos ir subjektyviai suvokiamo santykio su tėvais reikšmę prezervatyvų naudojimui jauno suaugusiojo amžiuje. Tyrimas atliktas Vytauto Didžiojo, Klaipėdos, Kauno technologijos universitetuose. Tyrime dalyvavo 335 pirmojo kurso studentai, iš jų 82 vyrai (24,5%) ir 253 moterys (75,5%). Tiriamųjų amžiaus vidurkis 19,44±2,78. Subjektyviai suvokiamam santykiui su tėvais vertinti pasirinktas „suaugusių vaikų santykio su tėvais įvertinimo“ klausimynas (PACQ – angl. Parent Adult Child Questionnaire, Peisah ir kt., 1999); savireguliacijai įvertinti naudotas savireguliacijos klausimynas (SSRQ - angl. Short Self-Regulation Questionnaire, Carey, Neal & Collins, 2004). Prezervatyvų naudojimui įvertinti buvo naudojami klausimai apie prezervatyvų naudojimo dažnumą, seksualinę patirtį, ketinimus naudoti prezervatyvus ateityje, žinias ir požiūrį prezervatyvų naudojimo atžvilgiu. Šiame darbe nustatyta, jog teisingesnės žinios bei palankesnis požiūris prezervatyvų atžvilgiu susiję su dažnesniu prezervatyvų naudojimu jauno suaugusiojo amžiuje. Šiame tyrime moterys pasižymi labiau teigiamu požiūriu prezervatyvų atžvilgiu, negu vyrai. Taip pat nustatyta, jog geresnis subjektyviai suvokiamas santykis su tėvais bei geresnė savireguliacija susiję su dažnesniu prezervatyvų naudojimu jauno suaugusiojo amžiuje. Šiame tyrime dažnesnis prezervatyvų naudojimas tiek vyrams, tiek moterims susijęs su didesniu subjektyviai suvokiamu rūpinimosi tėvu lygiu. Vyrų dažnesnis prezervatyvų naudojimas yra susijęs su aukštesniu subjektyviai suvokiamu atsakomybės mamai lygiu, tuo tarpu moterims dažnesnis prezervatyvų naudojimas yra susijęs su aukštesniu subjektyviai suvokiamu atsakomybės tėvui lygiu. Tyrimas atskleidė, jog teisingesnės žinios apie prezervatyvus, palankesnis požiūris prezervatyvų atžvilgiu ir geresnė savireguliacija leidžia reikšmingai prognozuoti jaunų suaugusiųjų dažnesnį prezervatyvų naudojimą. Santykis su tėvais nėra reikšmingas jaunų suaugusiųjų prezervatyvų naudojimo prognostinis veiksnys, jeigu yra atsižvelgiama į jaunuolių lytį bei turimas žinias ir požiūrį į prezervatyvų naudojimą.
The aim of the study was to assess the links between self-regulation, perceives relationship with parents and condom use among young adults. The study was conducted in Vytautas Magnus University, Klaipėda University and Kaunas University of Technology. 335 first year university students participated in this study. 82 of them were men (24,5%) and 253 were women (75,5%). Mean age of the participants was 19,44±2,78 years. Perceived relationship with parents was assessed using Parent Adult Child Questionnaire (PACQ, Peisah et al, 1999); self-regulation was assessed using Short Self-Regulation Questionnaire (SSRQ, Carey, Neal & Collins, 2004); to assess condom use participants were asked some questions about frequency of condom use, sexual experience, intentions to use condom, knowledge and attitude towards condom use. The results of the study showed that proper knowledge and more favorable attitude towards condoms were related to more frequent condom use among young adults. In this research women had more favorable attitude towards condoms than men. The results of the study also revealed that better perceived relationship with parents and higher self-regulation was linked with more frequent condom use among young adults. More frequent condom use was related to higher perceived paternal regard level. Men‘s more frequent condom use was related to higher perceived maternal responsibility level, while women‘s more frequent condom use was related to higher perceived paternal responsibility level. This study also disclosed that proper knowledge and more favorable attitude towards condoms and better self-regulation were significant predictors of young adults more frequent condom use. Perceived relationship with parents wasn't a significant condom use predictor if gender, knowledge and attitude towards condoms is taken into account.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121212
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.