Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121199
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Šerstniovaitė, Eglė
Title: Požiūrio į prekės ženklą formavimas inovatyvia reklama
Other Title: Attitude towards the brand formation with innovative advertising
Extent: 87 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: reklama;inovatyvi reklama;požiūris;prekės ženklas;požiūris į prekės ženklą;Advertising;innovative advertising;attitude;brand;attitude towards brand
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – sudaryti požiūrio į prekės ženklą formavimo inovatyvia reklama modelį pateikiant jo praktinio pritaikymo pasiūlymus. Pirmoje, teorinėje darbo dalyje analizuojama mokslinė literatūra ir internetiniai šaltiniai susiję su požiūrio į prekės ženklą formavimą inovatyvia reklama. Atliekama jų analizė ir pateikiamas teorinis požiūrio į prekės ženklą formavimo inovatyvia reklama modelis. Antroje, praktinėje analitinėje darbo dalyje atliekamas kompleksiškas požiūrio į „Jorė” prekės ženklą formavimo inovatyvia reklama tyrimas. Jis atliekamas trimis etapais: antrinių duomenų analizė, pusiau struktūruotas ekspertinis interviu ir fokus grupės diskusija. Pateikiami UAB „Fazer Lietuva” vidinių duomenų ir jos partnerių atliktų tyrimų analizės rezultatai. Rezultatai gauti ekpertinio interviu ir fokus grupės diskusijos metu palyginami ir formuluojamos išvados. Trečioje, projektinėje darbo dalyje suformuluojamas požiūrio į prekės ženklą formavimo inovatyvia reklama modelis, išanalizuojami „Jorė” prekės ženklo reklaminės žinutės trūkumai ir pateikiami modelio pritaikymo „Jorė” prekės ženklui pasiūlymai
The goal of this diploma paper is to form the model of attitude towards the brand formation with innovative advertising by offering the practical implementation solutions.The first, theoretical part, of this diploma paper contains the analysis of academic literature and Internet sources, all of which are related to attitude towards the brand formation with innovative advertising. The analysis is done and the theoretical model is formed. In the second, analytical part, of this diploma paper the complex research related with „Jorė” brand is made. It is implemented in three steps: analysis of secondary sources, semi structured expert interview and focus group discussion. The results of „Fazer Lietuva” Ltd. internal data and its partners research reports analysis is presented. The results that were received during the expert interview and focus group discussion are compared and the conclusions are made.The third, project part, of this diploma paper contains the finalized model of the attitude towards the brand formation with innovative advertising. The problematic points of „Jorė” brand communication are analyzed and practical solutions of the model implementation are made
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121199
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on May 1, 2021

Download(s)

14
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.