Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121168
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Kazakevičiūtė, Agnė
Supervisor: Misiūnienė, Jurga
Title: Paauglių intelekto, perfekcionizmo ir socioekonominio statuso sąsajos
Other Title: Links between Intelligence, Perfectionism and Socio-economic Status of Adolescence
Extent: 55 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Fluidinis intelektas;kristalizuotas intelektas;adaptyvus perfekcionizmas;neadaptyvus perfekcionizmas;socioekonominis statusas.;Fluid intelligence;crystallized intelligence;adaptive perfectionism;maladaptive perfectionism;socio-economic status.
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti paauglių intelekto, perfekcionizmo ir socioekonominio statuso sąsajas. Tyrime dalyvavo 284 10-11 klasių moksleivių iš trijų Kauno miesto gimnazijų. Mokiniai buvo testuojami I-S-T2000R testu, grupėmis, kuriose buvo maždaug po 20 mokinių. Mokiniai testą atliko savo mokyklose, pamokų metu, tai suderinus su mokyklų administracija. Testui atlikti buvo skiriamos trys valandos. Kitame tyrimo etape mokiniai atsakė į klausimyne pateiktus APS-r skalės ir socioekonominio statuso klausimus. Tyrimo rezultatai parodė, jog aukštesnis mergaičių fluidinis intelektas susijęs su prastesnėmis šeimos gyvenimo sąlygomis ir žemesniu šeimos autoritetu, o aukštesnis mergaičių kristalizuotas intelektas susijęs su aukštesniu tėvo ir mamos išsilavinimu bei žemesniu šeimos autoritetu. Aukštesnis berniukų kristalizuotas intelektas susijęs su aukštesniu tėvo išsilavinimu ir žemesniu šeimos autoritetu. Aukštesnis fluidinis intelektas ir žemesni socioekonominio statuso rodikliai, tiek su adaptyviu, tiek su neadaptyviu perfekcionizmu yra nesusiję. Aukštesnis kristalizuotas intelektas ir aukštesni socioekonominio statuso rodikliai, tiek su adaptyviu, tiek su neadaptyviu perfekcionizmu yra nesusiję.
The aim of the study was to assess the links between intelligence, perfectionism and socio – economic status of adolescence. The subjects of the study were 284 10th – 12th grade students from three gymnasium of Kaunas city. Students were tested by I-S-T2000R test in groups approximately of 20 students. Adolescence had test at school during school hours. They had three hours to do test. At the next stage of subject high school students answered the questionnaire of APS-r scale and socio-economic status. The results of the study showed that higher fluid intelligence of girls is related with poorer family living conditions and lower family authority while higher crystallized intelligence of girls is related with higher mother, father education and lower family authority. Higher crystallized intelligence of boys is related with higher father education and lower family authority. Higher fluid intelligence and lower socio-economic status scores is not related with adaptive and maladaptive perfectionism. Higher crystallized intelligence and higher socio-economic status scores is not related with adaptive and maladaptive perfectionism.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121168
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.