Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121159
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Mikalauskaitė, Sandra
Supervisor: Dapkus, Mindaugas
Title: Baimės kainos ekonominis vertinimas ES šalyse
Other Title: Economical price of fear assesment in EU countries
Extent: 72 p.
Date: 24-May-2016
Keywords: Baimės kaina;vertė;sąnaudos;skiepai;ligos kaina;Price of fear;value;costs;vaccine;cost of ilness
Abstract: Šiame baigiamajame magistro darbe vertinama baimės kaina ES šalyse. Darbo tikslas – įvertinti baimės kainą ES šalyse. Darbas yra suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje analizuojami baimės kainos ekonominio vertinimo teoriniai aspektai. Antroje darbo dalyje yra pasirenkamos šalys tolimesnei analizei bei pateikiama tolesnio tyrimo metodologija, logika bei naudojamų rodiklių ribojimai. Trečioje darbo dalyje atliekama analizė vertinant baimės kainą vakcinacijos kontekste, siekiant įvertinti konkretų baimės kainos dydį ir ją įtakojančius veiksnius. Tyrimas parodė, kad baimės kaina yra didesnė šalyse, kuriose yra didesnis atotrūkis tarp galimai patirsimų kaštų ir rinkos kainos. Tokie tyrimo rezultatai atskleidžia, kad baimė turi įtakos ir palieka erdvės rinkos kainos pokyčiams iki ribos, kuri neviršija žmogaus suteikiamos vertės analizuojamam veiksniui
This paper analysisthe price of fear in the EU countries. The goal of this paper - to evaluate the price of fear in EU countries. The work is divided into three parts. The first part analyzes the price of fear economic evaluation by theoretical aspects. In the second part of this paper is chosen countries for further analysis. Also in this part is described further methodology of analysis and variables used in the futher evaluation. The third part of the analysis carried out in assessing the price bof fear in the context of vaccination, in order to evaluate the actual size of the price of fear and the factors influencing it. The study showed that the price of fear is higher in countries with a greater gap between the potential costs and market price. These results show that fear affects and leaves space for changes in market prices to a level human value for analyzed factors
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121159
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.