Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121106
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Gailevičiūtė, Ingrida
Title: Ar laisvės atėmimo bausmės skyrimas asmeniui pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principams?
Other Title: Does a Custodial Sentence Imposition Upon a Person Prosecuted for the First Time for Minor or Less Serious Premeditated Crime Contradict the Principles of Proportionality and Justice?
Extent: 41 p.
Date: 4-Jun-2015
Keywords: Teisingumo principas;proporcingumo principas;bausmės samprata;The principle of justice;the principle of proportionality;basic sentence
Abstract: Baudžiamosios teisės doktrinoje visuotinai pripažįstama, kad bausmė turi atitikti teisingumo ir proporcingumo principus. Teisingumo principas, remiantis Lietuvos Konstituciniu teismo jurisprudencija yra išaiškinęs, kad skiriama bausmė turi būti adekvati teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus. Deja, įstatymų leidėjams ir teismams nepavyksta visapusiškai laikytis ir įgyvendinti šių principų. Su tokia problema susiduriama skiriant laisvės atėmimo bausmę asmeniui pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą. Magistro baigiamajame darbe nagrinėjamas klausimas – ar laisvės atėmimo bausmės skyrimas asmeniui pirmą kartą teisiamam už nesunkų ir apysunkį tyčinį nusikaltimą prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principams? Diskutuotina ar teisingai ir proporcingai skiriama laisvės atėmimo bausmė asmeniui pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą. Siekiant tinkamai atsakyti į pasirinktą temos klausimą ar laisvės atėmimo bausmės skyrimas pirmą kartą teisiamam asmeniui už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principams pirmoje darbo dalyje atskleidžiami teisingumo ir proporcingumo principų postulatai baudžiamosios teisės doktrinoje, pateikiama teisingos ir proporcingos bausmės samprata, tikslai ir bausmės skyrimo pagrindai ir aptariami laisvės atėmimo bausmės skyrimo ypatumai asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, kurie leidžia identifikuoti laisvės atėmimo bausmės skyrimo kriterijus. Analitinėje šio darbo dalyje analizuojant laisvės atėmimo bausmės skyrimą pirmą kartą teisiamam asmeniui už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą ypač pabrėžiamos teismų laisvės atėmimo bausmės skyrimo problemos. Šioje dalyje analizuojama pirmą kartą teisiamam asmeniui už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo atvejai ir pateikiami probleminiai aspektai. Analizės metu įvardijamos sunkinančių aplinkybių ir kitų byloje nustatytų aplinkybių ne vienoda vertinimo problematika. Analitinės darbo dalies paskutiniame skyrelyje pateikiama LR Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 55 str. pokyčiai ir poveikis Lietuvos teismų praktikoje. Trečioje darbo dalyje pateikiama užsienio valstybių reglamentavimo analizė skiriant laisvės atėmimo bausmę pirmą kartą teisiamam asmeniui už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą. Lyginamosios analizė metu lyginamos Lietuvos, Vokietijos, Anglijos ir Velso reglamentavimas ir jų požiūris į tokios bausmės skyrimą tokiais atvejais. Įvertinus darbo metu atlikta analizę galima daryti išvadas, kad Lietuvoje pirmą kartą teisiamam asmeniui už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą laisvės atėmimo bausmės skyrimas prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principams. Magistro darbo metu yra taikomi šie metodai: Kokybinis, lyginamasis, apibendrinimo, analitinis.
In criminal legal doctrine generally accepted that punishment must conform to the principles of justice and proportionality. Principles of Proportionality and Justice involved since antique ages then they were used to assure public stability. However, even in our days we still have discussions and problematic issues in regard to application of proportionality and justice principles. Lots of issues were raised regarding the effect of those principals in criminal cases, then a prosecuted person makes a crime first time in his life. Specifically the main idea of the analysis in this work is weather a custodial sentence imposition upon a person prosecuted for the first time for minor or less serious premeditated crime contradicts the principles of proportionality and justice. According to Lithuanian Constitutional Court of Justice has been clarified that principles of proportionality and justice equal to the crime made. However, in situation then crime is minor or less serious creates a discussion, weather it is equal to designate a prisonment judgment and reprieves for the person who does the crime first time in his live while as alternative legislator provides other alternative penalties. This idea creates doubts and discussions between legislators, courts and legal society. First of all it is very important to analyze the background of the theory in that way this problematic issue could be based on. First part of this work (Theoretical justice and proportionality statement which consist of four sections) we will analyze conceptions of proportionality and justice principles, as well designation of penalty and the court reasoning’s. Finally this part will end up with theoretical analysis of the reasoning then person makes minor or less serious crime first time as well what conditions are necessary to designate the prisoning penalty. This part mainly define and analyze the basic background that court is intent to use then making a decision then choosing a penalty for the person that has prosecuted for the first time. Secondly, the main part of this work is the analysis of penalty designation. This is analyzed in second part of this work (Analytical part of custodial sentencing - Analitinė dalis dėl laisvės atėmimo bausmių skyrimo). After defining and analysing theoretical part it is very important to go through practical side of this issue. In this part of the work it is analyzed The Appeal Court of Justice and The Supreme Court of Justice in Lithuania decisions in regard to reasoning and prisoning penalty judgment. Problematic issue that creates concerns if proportionality and justice principles work the way they have to and weather it is reasonable to design prisoning penalty and at the same time reprieve person from it. While all of minor or less serious crimes has alternative penalties such as fees, public works and etc. As well this part analyses the case law then aggravating circumstances are included in this situation. Case law is not systematic and not clear in regard to this. It creates impression that each decision is made without following the main idea of the penalty – to educate the person that is intend to do crimes. Third parts of this work analyses and compare Lithuanian with English – Welsh and Germany legal regulations in regards to penalty designation then person does the crime first time. This analysis clearly shows that English – Welsh legal system are more systematic and assure the effect of those principles. The most important is to assure that person would not do crimes again. German legal system is more common with Lithuanian, however according to case law and judgments analysis it’s clear that court are not in rush to send person to prison and this is not the case in Lithuania. Finally, the main object of this work is to present the analysis of regulations regarding designation of prisoning penalty then person makes minor or less serious crime first time. So this work raises the hypothesis that the custodial sentence imposition upon a person prosecuted for the first time for minor or less serious premeditated crime contradicts the principles of proportionality and justice. While analyzing it’s been used the following methods: qualitative method; comparative method; summative and legal scientists and professors analytic method. According to what is presented, topics and problematic issues analyzed at this work it is reached the conclusion that this issue is phenomenal and not analyzed previously. This is a new research and it can be evolved and discussed in the future.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121106
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.