Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121094
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Mukaitė, Laura
Title: ES bendrosios prieglobsčio politikos formavimo iššūkiai: Italijos ir Vokietijos atvejai
Other Title: The EU's Common Asylum Policy – making Challenges: Italian and German Cases
Extent: 73 p.
Date: 25-May-2015
Keywords: Prieglobstis;ES bendroji prieglobsčio politika;pabėgėlis;Asylum;EU common asylum policy;refugee
Abstract: Šio darbo tikslas yra išanalizuoti, su kokiais iššūkiais susiduria ES bendrosios prieglobsčio politikos formavimas Italijos ir Vokietijos valstybių kontekste. Darbo objektas - ES bendrosios pabėgėlių politikos formavimo procesas ir iššūkiai bei problemos, su kuriomis susiduria Italija ir Vokietija šios politikos formavimo metu. Šiame darbe yra tyrinėjamos aplinkybės, susijusios su ES bendrosios prieglobsčio politikos formavimu, t.y. tyrinėjami dokumentai, kurie atskleidžia bendrosios prieglobsčio politikos formavimą, taip pat, aptariami duomenys, kurie parodo, jog ES prieglobsčio prašymų iš ties yra pateikiama nemažai. Galiausiai analizuojami Italijos ir Vokietijos atvejai, kokias problemas šios valstybės akcentuoja dalyvaudamos prieglobsčio politikos formavime, kokius pokyčius siūlo šios šalies politikai. Nors ES bendroji prieglobsčio politiką jau yra formuojama netrumpą laiko tarpą, tačiau pasiekti galutinio susitarimo, kokia iš tiesų ši politika turėtų būti vis dar nėra pasiekta. Dažnu atveju kyla nauji iššūkiai, kurie iki galo neleidžia suformuoti ir įgyvendinti bendrosios ES prieglobsčio politikos. Taip pat, šios srities politikos formavimą apsunkiną ir valstybių narių skirtinga padėtis ir besilaikoma pozicija dėl formuojamos politikos. Nors formuojant politiką buvo priimta begalę dokumentų, kurie turėjo išspręsti atsiradusias problemas susijusias su prieglobsčio prašytojais, tačiau dabartinė padėtis rodo, jog problemos iš esmės nėra išspręstos, o atvirkščiai tam tikrais atvejais net ir pagilėjusios. Išvadose pastebima, jog Italija ir Vokietija susiduria su problemomis, kurios turi įtakos formuojant bendrąją Europos prieglobsčio politiką ir sistemą. Abi šios šalys siūlo valstybėms narėms dalintis atsakomybę sprendžiant kilusius iššūkius. Tačiau patys iššūkiai, su kuriais susiduria šios valstybės, yra skirtingos ir atsakomybės pasidalijimą jos traktuoja skirtingai. Italija atsakomybės pasidalijimą traktuoja, kaip finansinės naštos pasidalijimą, o Vokietija iš esmės siūlo keisti prieglobsčio suteikimo sistemą ir visus prieglobsčio prašymus išskaidyti po visą ES, remiantis valstybių ekonomine padėtimi ir gyventojų skaičiumi. Tokia skirtinga pozicija leidžia teigti, jog ir toliau formuojama bendroji prieglobsčio sistema Europoje susidurs su kylančiais iššūkiais.
Although the EU's common asylum policy-making is being formed since the very beginning of the Union, but the main common knowledge how it should look like is not yet constructed. The main problem stopping this from happening is new challenges. Also, the impact on EU's common asylum policy-making depends on political and economic situation in member states and their position towards forming it. Since modeling this policy many documents were ratified, the current situation shows us that main problems still exist, but now they’re even more complex. The aim of this paper is to analyze the EU's common asylum policy-making challenges in Italy and Germany. The main object is the joint EU resettlement policy-making processes, challenges and problems in Italy and Germany during asylum policy-making formulation. This paper studies the EU's common asylum policy-making circumstances, via the analysis of various EU’s asylum policy development acts. Also, the data of a large number of asylum applications in EU is discussed further. Finally, this paper analyzes the case of Italy and Germany. It highlights emphasized asylum policy-making problems and their political solutions in these countries. The conclusions note that Italy and Germany are facing problems, which affect both, the formation of a common European asylum policy and its’ system. Italy and Germany suggest that in order to solve existing challenges, Member States should share responsibility. But the challenges in Germany and Italy are not equal, so it is understood differently. In Italy shared responsibility is understood as financial burden-sharing, while Germany proposes to modify the asylum system essentially and all applications for asylum split throughout the EU, depending on Member State’s economy and population. These differences in exposure affirm that even in the future the EU's common asylum policy-making system still be facing up rising challenges.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121094
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

2
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.