Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121027
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Biliūnas, Tomas
Title: Metanolio gamybos technologija ir joje naudojamų medžiagų statistinė analizė
Other Title: Methanol production technology and statistical analysis of uses materials
Extent: 39 p.
Date: 26-Jan-2011
Keywords: metanolis;metanolio kuro elementai;metanolio gamybos technologija;reformingas;koreliacinė ir regresinė analizė;methanol;methanol fuel cell;methanol production technology;reforming;correlation and regression analysis
Abstract: Pirmoje šio darbo dalyje detaliai aprašyta 2008 m. Lietuvoje pastatytos metanolio gamyklos gamybos technologija. Ši technologija ypatinga tuo, kad gamybos proceso metu naudojamas šiuolaikinis vamzdinis reformingas, kuris yra labiausiai paplitęs vandenilio gavybos būdas. Metanolio gamyboje vandenilis yra kaip tarpinis produktas ir sunaudojamas metanolio sintezei. Po metanolio sintezės pagamintas taip vadinamas „žalias“ metanolis rektifikuojamas ir gaunamas apie 99,9% grynumo produktas. Antrojoje šio darbo dalyje buvo nagrinėjama pagaminto metanolio kiekio priklausomybė nuo gamyboje sunaudotų medžiagų. Imti 2008 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais sunaudotų gamtinių dujų, vandens, deguonies, anglies dioksido ir pagaminto metanolio kiekiai kilogramais per valandą. Atlikta koreliacinė ir regresinė duomenų analizė. Sudarytas prognozėms tinkamas regresinis modelis, aprašytos statistinės savybės.
In the first part of this work, the manufacturing technology of methanol for the plant built in Lithuania in 2008 is described in detail. This technology is unique as the modern tubular reforming manufacturing process is used, which is the most prevalent method for hydrogen production. For methanol production, the hydrogen is used as an intermediate product for methanol synthesis. After the synthesis of methanol, the produced so-called crude methanol is rectified resulting in ~ 99.9% pure product. In the second part of this work, the dependences of the quantities of produced methanol and the consumed products for its production are considered. Charge data for 2008 September and October of consumed natural gas, water, oxygen, carbon dioxide and produced methanol expressed in quantities of kilograms per hour is used. Correlation and regression analysis of data was carried out. The appropriate regression model for forecasting and statistical properties of model are described.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121027
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.