Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/121023
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pileckaitė, Reda
Title: Naftos ir gamtinių dujų kainų įtaka Lietuvos ekonomikai ir vartotojams
Other Title: Oil and natural gas prices impact on the economy and consumers in Lithuania
Extent: 87 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: nafta;gamtinės dujos;kaina;ekonomika;vartotojas;oil;natural gas;price;economy;consumer
Abstract: Energijos kainų didėjimas ir ekonomikos augimo sulėtėjimas bei didėjančios vartotojų išlaidos energijos prekėms ir paslaugoms kelia vis didesnį pasaulio valstybių susirūpinimą. Darbe analizuojamas naftos ir gamtinių dujų kainų daromas poveikis Lietuvos realiam BVP ir šilumos bei transporto degalų kainoms. Darbe siekiama įvertinti naftos ir gamtinių dujų kainų daromą poveikio mastą Lietuvos ekonomikai ir vartotojams bei išanalizuoti galimas šio masto tendencijas ateityje. Pirmoje darbo dalyje susisteminti pagrindiniai ekonominėje literatūroje aptariami keliai, per kuriuos kintančios energijos kainos daro įtaką šalių makroekonomikoms ir vartotojams. Palyginami skirtingais laikotarpiais tyrusių ekonomistų darytos išvados bei atskleidžiamas kintantis požiūris į energijos kainų pokyčių daromą įtaką ekonomikai. Antroje dalyje pateikiami kitų autorių atlikti susisteminti tyrimų rezultatai analizuojama tema ir pristatomi darbe atlikto tyrimo eiga ir metodika. Pateikiama pagrindinių makroekonominių rodiklių ir energijos kainų kitimo tendencijų analizė. Trečioje dalyje aptariami gauti tyrimo rezultatai ir pagrindinės išvados. Pateikiamos rekomendacijos ir siūlymai, kaip sumažinti skiriamas išlaidas energijos produktams ir paslaugoms. Atlikus tyrimą, matomas statistiškai reikšmingas naftos ir gamtinių dujų kainų poveikis Lietuvos BVP ir šilumos bei transporto degalų kainoms.
Energy prices, the economic slowdown, rising energy prices and consumers spends on energy goods and services is a growing concern around the world. The paper analyzes the oil and natural gas prices affect on the real GDP of Lithuania and the heat and transport fuel prices. The paper aim is to evaluate the impact of oil and natural gas prices on Lithuania's economy and consumers spends, and to analyze the potential imapct in the future. In the first part reviews the main ways in which changing energy prices affect the macroeconomics and consumers spends, discussed in the economic literature. There are compared different views about energy price changes and their impact on the economy. There are analyzed the other authors empyrical studies in the second part and presented the methodology of research in this paper. Carried out a comparative analysis of the trend of the main macroeconomic indicators and energy prices. The third part deals with the results and findings. Also drawn up recommendations and proposals on how to reduce the spending on energy products and services. It is seen a statistically significant oil and natural gas prices impact on Lithuania‘s GDP and the heat and transport fuel prices.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/121023
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

116
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.