Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120989
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Zozaitė, Rasa
Title: Vizualieji politikos diskursai Lietuvos ir Suomijos pašto ženkluose 1990 – 2016 m.
Other Title: Visual Political Discourses in the Post Stamps of Lithuania and Finland from 1990 till 2016
Extent: 181 p.
Date: 11-Jan-2017
Keywords: Pašto ženklai;vizualumas;politikos diskursai;nacionalizmas.;Postage stamps;visuality;political discourses;nationalism.
Abstract: Magistro darbe siekiama išanalizuoti vizualinės simbolikos bei politinių diskursų svarbą vaizduojant valstybės politikos raidą bei įtvirtinant nacionalinę tapatybę. Tyrimo objektas – politikos vizualizacija nuo 1990 iki 2016 išleistuose Lietuvos ir Suomijos pašto ženkluose. Atliekama lyginamoji Lietuvos ir Suomijos atvejų analizė. Pasitelkus diskursyvinio institucionalizmo atliekama politikos diskursų analizė, nustatoma politikos raida bei kintančių bei nusistovėjusių simbolių reikšmė tapatybei bei egzistuojantys visuomenėje vertybiniai rėmai. Siekiant išsiaiškinti politikos diskursų vizualizacijos procesą bei esančius diskursus iškeliami uždaviniai rekonstruoti abiejų šalių pašto ženkluose esančius politinius diskursus, išanalizuoti idėjų įtaką formuojantis vertybėms. Dėl analizuojamų šalių politinių, kultūrinių bei istorinių skirtumų, atliekamas palyginimas ieškant panašių diskursų, tendencijų. Darbo tikslas yra išnagrinėti per vizualius objektus (šiame darbe – pašto ženklus) vaizduojamų diskursų atsiradimo priežastis. Keliamos hipotezės, jog valstybės įsitraukimas į politinių diskursų konstravimą pašto ženkluose yra nedidelis, temas diktuoja visuomenėje įsitvirtinusios normos bei vertybės, o politiniai diskursai gali būti priskirti prie nykstančių diskursų. Iš tyrimo paaiškėjo, jog aukščiausios valstybės institucijų dalyvavimas pašto ženklų leidyboje yra minimalus. Tačiau visuomenėje susiformavusios nuostatos, vertybės turi įtakos vyraujančių diskursų išsilaikymui. Kita vertus, politikos pokyčiai turi įtakos naujų diskursų atsiradimui.
The purpose of the thesis is to investigate how the country's policy is visualized in the state officially issued postage stamps of Lithuania and Finland. Also another aim is to distinguish how identity is formed by the visual images of the analyzed objects. The comparative analysis of the cases of Lithuania and Finland is carried out. With the help of the discursive institutionalism policy discourse analysis is performed and political development is determined by inspecting the changing values, identity and existing frames within society. Several aims are formed to analyse the visualization of the processes and changes of the political discourses in order to reconstruct mainstream discourses of the Lithuania and Finland in the post stamps. Also it is important to analyze the influence of ideas for the formation of the values. Both countries are politically, culturally and historically different, so comparative analysist is is conducted on post stamps to find similar discourses, tendencies. The aim is to analyse depicted discourses through visual objects (in this research - stamps). The hyphotesis in this research is that the involvement of the State in the construction of political discourse in the postage stamps is low, themes are dictated by society, rooted norms and values, political discourse can be considered as marginal discourse. The investigation showed that the participation in issuing the post stamps of the highest state authorities is minimal. However, the formed values affect the prevailing discourses. On the other hand, policy changes have an impact on the emergence of new discourses.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120989
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

41
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.