Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120939
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Tukanaitė, Agnė
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Psichologinio atsparumo, subjektyviai vertinamos psichikos sveikatos ir pasitenkinimo gyvenimu sąsajos
Other Title: Correlation between hardiness, subjective mental health and life satisfaction
Extent: 59 p.
Date: 17-Dec-2009
Keywords: psichologinis atsparumas;subjektyviai vertinama psichikos sveikata;pasitenkinimas gyvenimu;hardiness;complete mental health;life satisfaction
Abstract: Tyrimo tikslas: nustatyti suaugusiųjų psichologinio atsparumo, subjektyviai vertinamos psichikos sveikatos ir pasitenkinimo gyvenimu ypatumus bei įvertinti šių kintamųjų tarpusavio sąsajas. Tyrime dalyvavo 230 suaugusiųjų. Iš jų 144 moterys, kas sudaro 62,6% ir 86 vyrai – 37,4%. Tiriamų amžius svyravo nuo 18 iki 80 metų. Suaugusiesiems apklausti buvo panaudotas Ed Diener pasitenkinimo gyvenimu, Paul T. Bartone dispozicinio atsparumo bei Corey L.Keys Visapusės psichikos sveikatos modelio klausimynai. Tyrimo rezultatai parodė, jog tiek vyrai, tiek moterys pasižymi panašiu pasitenkinimu gyvenimu, subjektyviai vertinama psichikos sveikata ir psichologiniu atsparumu. Pastebėta, kad jaunesni tiriamieji pasižymi didesniu psichologiniu atsparumu ir subjektyviai vertinama psichikos sveikata nei vidutinio ar vyresnio amžiaus grupės tiriamieji. Taip pat pasitvirtino, kad didėjant suaugusiųjų amžiui mažėja psichologinis atsparumas, subjektyviai vertinama psichikos sveikata. Nustatyta, kad pasitenkinimas gyvenimu nėra susijęs su amžiumi. Rezultatai parodė, kad suaugusiųjų su aukštuoju išsilavinimu psichologinis atsparumas ir subjektyviai vertinama psichikos sveikata yra didesnė nei kitą išsilavinimą įgijusių suaugusiųjų. Pasitenkinimas gyvenimu šiose grupėse nesiskyrė. Šio darbo metu patikrinus, koks yra psichologinis atsparumas ir subjektyviai vertinama psichikos sveikata pagal šeimyninę padėtį, reikšmingų skirtumų nebuvo gauta. Tačiau pasitenkinimas gyvenimu skyrėsi pagal šeimyninę padėtį. Didesniu pasitenkinimu gyvenimu pasižymi vedę ir ištekėjusios nei kitą šeimyninį statusą turintys suaugusieji. Nustatyta, kad psichologinis atsparumas, subjektyviai vertinama psichikos sveikata ir pasitenkinimas gyvenimu yra susiję.
The aim of this research is to analyze peculiarities of and the correlation between hardiness, subjective mental health and life satisfaction. The participants of the research were 230 adults: 144 females (62,6 %) and 86 males (37,4 %), aged from 18 to 80. Hardiness, Life Satisfaction scale and Mental Health questionnaires were used to answer the research questions. The results showed that male and female subjects had the same level of life satisfaction, mental health, and hardiness. Younger adults had higher scores on hardiness, mental health as compared to older ones. A significant correlation was found between hardiness, mental health and age. There were no differences between age and life satisfaction. No difference was found between hardiness, mental health in adult groups with different marital status. However, satisfaction with life was higher in a group of married subjects.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120939
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.