Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120914
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Murauskas, Mantas
Title: Tiesioginių užsienio investicijų įtaka Lietuvos darniam vystymuisi
Other Title: Foreign direct investment effects on Lithuania's sustainable development
Extent: 79 p.
Date: 30-May-2012
Keywords: tiesioginės užsienio investicijos;ekonomikos augimas;darnus vystymasis;foreign direct investment;sustainable development;economic growth
Abstract: Vis dažniau prabylama apie tiesioginių užsienio investicijų daromą įtaką ne tik šalies ekonomikai, bet ir socialinei bei ekologinei aplinkai. Todėl atsiranda būtinybė tirti TUI daromą poveikį šalies darniam vystymuisi. Darbo tikslas : Ištirti tiesioginių užsienio investicijų daromą įtaką Lietuvos ekonomikai, socialinei bei ekologinei aplinkai. Darbas suskirstytas į tris dalis. I dalyje supažindinama su tiesiogines užsienio investicijas nagrinėjančiomis teorijomis ir darnaus vystymosi koncepcija. Plačiau nagrinėjama tiesioginių užsienio investicijų daroma įtaka šalies darniam vystymuisi. II. dalyje yra analizuojamas TUI ir ekonomikos augimo ryšys, tiriama veiksnių regresinė ir koreliacinė priklausomybė, atliekamas TUI ir darnumo rodiklių glaudumo tyrimas. III. dalyje pasinaudojant aprašyto integruoto darnaus vystymosi indekso skaičiavimo metodika, skaičiuojama bendras Lietuvos darnumo indeksas, tiriamos jo sudedamosios dalys ir jų ryšiai su tiesioginėmis užsienio investicijomis. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog TUI Lietuvoje darė gan stiprų poveikį ekonomikos augimui, o ekonomikos augimas, darnaus vystymosi kontekste, judėjo darnumo link. Pastebėta gan stipri TUI ir darnumo rodiklių priklausomybė.
Over the past few years, it has been broadly discussed, that when evaluating the effects of foreign direct investment on economy, one cannot solely concentrate on it’s economic growth aspects. The idea of more complex FDI evaluation has been wide spreading, and the need to analyze FDI impact not only on the economy, but also on social and ecological backgrounds, has been acknowledged. Therefore, the main goal of this paper is to analyze FDI effects on Lithuania’s economical, social and ecological backgrounds. The paper is divided into three parts. I. Part introduces main theories analyzing FDI, economic growth and Sustainable development. The theoretical FDI effects on sustainable development are broadly analyzed. II. Part consists of analysis of FDI effects on economic growth, by using OLS and correlation methods. Also, relations between FDI and sustainability indicators are being investigated. III. Part consists of Lithuania’s Integrated Sustainability Index calculations and analysis, also its plausible relations with foreign direct investment is investigated. The analysis results have shown, that FDI had a strong positive effect on economic growth in Lithuania, and economic growth itself, in the context of sustainable development, was moving towards sustainability. Positive strong relations between FDI and sustainability indicators were also recognized.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120914
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on May 1, 2021

Download(s)

54
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.