Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120854
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGražulevičienė, Regina-
dc.contributor.authorOlszewski, Tomasz Jozef-
dc.date.accessioned2020-12-22T21:14:40Z-
dc.date.available2020-12-22T21:14:40Z-
dc.date.issued2009-06-02-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/120854-
dc.description.abstractSpartus žmonių augimas, naujų pramonės šakų sukūrimas bei technologijų plitimas sukėlė naujų darbuotojų sveikatos priežiūros problemų. Labai sparčiai didėja elektromagnetinė apšvita, kuri yra priskiriama fizikinei taršai. Elektromagnetinius laukus sukuria aukštos įtampos perdavimo linijos, elektrifikuoti geležinkeliai, žemos įtampos elektros tinklai, televizijos bei radijo ryšio, mobiliojo ryšio, buitiniai elektriniai prietaisai. Žmonės gyvena ir dirba aplinkoje, kurioje yra nuolat veikiami įvairiomis kryptimis sklindančių elektromagnetinių laukų. Elektromagnetinių laukų įtakos sergamumo miokardo infarktui išaiškinimas yra labai svarbus, todėl šio darbo tikslas nustatyti spinduliuotės stiprį kompiuterizuotose darbo vietose, ištirti ar ilgalaikė elektromagnetinė spinduliuotė darbo aplinkoje turi įtakos miokardo infarkto rizikai ir aptarti prevencijos priemones. Nustatant profesijų rizika naudoti 1997-2005 m. sveikatos monitoringo duomenų bazė, sukaupta KMU Kardiologijos institute. Tirta elektromagnetinių laukų keliama rizika susirgti pirmuoju miokardo infarktu tarp darbuotojų, kurie buvo veikiami elektromagnetinių laukų darbe ir kurie jais nebuvo veikiami. Tuo tarpu vertinant kompiuterizuotoje darbo vietoje EML dydį, naudoti duomenys UAB „SDG“ Profesinės rizikos vertinimo departamento, atliktais matavimais prie senų kompiuterių ir atlikau matavimus elektromagnetinių laukų juos pakeitus į naujus. Tiriant aukštos įtampos elektros linijų EML apšvitos dydį, buvo išmatuoti aukštos įtampos laidų skleidžiama spinduliuotė (110 kilovoltų orinė elektros tiekimo linija) nuo Kauno marių iki Partizanų gatvės. Tyrimo metu atvejų grupę sudarė 25 – 64 metų Kauno miesto vyrai, sergantys pirmuoju miokardo infarktu ir gydyti ligoninėse. Didžiausia įtaka susirgti miokardo infarktu turėjos labai aukštas arterinis kraujospūdis (≥ 160/100 mm Hg), kuris rizika susirgti didino daugiau kaip 5 kartus. Elektromagnetiniai laukai darbe didino rizika daugiau kaip 2 kartus. VDU Gamtos mokslų fakulteto, Aplinkotyros katedros kompiuterizuotose darbo vietose, tiek naudojant seną įrangą ir ją pakeitus į naujus kompiuterius, elektrinio lauko stipris ir magnetinio srauto tankis 5 kHz – 2 kHz ir 2 – 400 kHz dažnių ruožuose neviršijo Lietuvos techninėje normoje TN 01:1998 nustatytų verčių. Aukštos įtampos elektros perdavimo linijų elektromagnetiniai laukai mažėja tolstant nuo linijos. Elektrinis laukas viršija leistinas normas Partizanų gatvėje kai kuriose vietose iki 2 kartų.lt
dc.description.abstractRapid growth of population, creation of new branches of industry and spread of technology caused new problems related to the treatment of employees’ health. The electromagnetic fields (EMF) are created by high-voltage transmission lines, electrified railway, low-voltage electricity wires, television, radio, mobile communications and domestic electric appliances. The environment, in which people live and work, constantly affects them by the EMF spreading into different directions. The impact of the EMF is very important in explaining the reasons of morbidity of myocardial infarction. Therefore, the aim of this paper is to establish the intensity of electromagnetic exposure in computer-assisted environment, to investigate whether long-term exposure in the working place causes the risk of myocardial infarction and finally to discuss the devices for risk reduction. The occupational risk was determined by the use of 1997-2005 health monitoring data base, collected in the KMU Institute of Cardiology. The risk of having the first myocardial infarction among workers, affected and not affected by the EMF, was investigated. The extent of the EMF in the computer-assisted environment was estimated with help of data taken from UAB „SDG“ Profesinės rizikos vertinimo departamentas. The data was also achieved by the measurement of the EMF in the environment with old computers and the new ones respectively. During the investigation of the irradiance of the EMF in high-voltage transmission lines, the exposure of high-voltage transmission lines (110 kilovolts electricity supply airy line) from Kauno marios to Partizanų street was measured. The investigated group consisted of men living in Kaunas (age 25-64) who suffered from the first myocardial infarction and were healed in hospitals. The greatest impact for myocardial infarction had very high arterial blood pressure (≥ 160/100 mm Hg), which enlarged the possibility of being ill for more than 5 times. EMF in the working places enlarged the possibility of being ill more than twice. In VMU Faculty of Natural Sciences, in the computer-assisted environment in Department of Environmental Sciences, the intensity of the EMF and the magnetic stream density in the rate sectors 5 kHz – 2 kHz and 2 – 400 kHz did not exceed established valuations of technical norms of Lithuania TN 01:1998 (results achieved with old devices and new computers respectfully). The EMF of high-voltage transmission lines declines further from the line. The EMF exceeds permissible norms twice in some places of the Partizanų street.en
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent63 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectelektromagnetiniai laukailt
dc.subjectmiokardo infarktaslt
dc.subjectspinduliuotėlt
dc.subjectelectromagnetic fieldsen
dc.subjectmyocardial infarctionen
dc.subjectirradianceen
dc.subject.otherEkologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)-
dc.titleElektromagnetinių laukų apšvita darbe ir jų įtaka miokardo infarktuilt
dc.title.alternativeIrradiance of electromagnetic fields at work and their risks to human myocardial infarctionen
dc.typemaster thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.