Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120829
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pupšys, Antanas
Title: E-komercijos pokyčių analizė ir įtaka regionų ekonominiam augimui
Other Title: Analysis of e-commerce changes and impact on regions economic growth
Extent: 73 p.
Date: 27-May-2015
Keywords: Elektroninė komercija;ekonominis augimas;internetas;Electronic commerce;economic growth;internet
Abstract: Tyrimo tikslas – atlikti išsamią elektroninės komercijos analizę, siekiant nustatyti e-komercijos tendencijas pasaulyje ir atskiruose regionuose bei nustatyti e-komercijos pardavimus įtakojančius veiksnius ir e-komercijos įtaką ekonominiam augimui. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtą tikslą pirmoje darbo dalyje atlikta teorinė mokslinės ir periodinės literatūros analizė. Antroje dalyje atliekamas e-komercijos lyginamasis tyrimas tarp JAV, Europos, Azijos ir Afrikos regionų. Trečioje dalyje remiantis regresine analize, atliktas tyrimas siekiant nustatyti e-komercijos pardavimus įtakojančius veiksnius, bei e-komercijos pardavimų įtaką ekonominiam regionų augimui. Didžiausia e-komercijos rinka galima laikyti Azijos regioną, kai tuo tarpu sparčiausiai besivystantis regionas yra Afrika. JAV ir Europos regionų e-komercijos rinkos auga, tačiau augimo tempai daug lėtesni lyginant su Azijos ir Afrikos regionais. Svarbiausi veiksniai įtakojantys e-komercijos augimą yra interneto vartotojų skaičiaus ir kompiuterių skaičiaus tenkančio 100 gyventojų augimas. Didžiausią įtaką ekonominiam augimui e-komercija turi JAV ir Afrikos regione, toliau seka Europos ir Azijos regionai.
The aim of this research is to analyze global and regional e-commerce trends, to identify e-commerce sales driving factors and e-commerce sales impact on economic growth. To reach the aim of this research win the first part were used, scientific and periodic literature review. In the second part of this research comparative study between U.S., Europe, Asia and Africa regions. In the final part were used regression analysis to determine key factors driving e-commerce sales, as well as e-commerce sales impact on economic growth Biggest e-commerce market is Asia, but fastest growing market is Africa. U.S. and Europe e-commerce market is growing, but growth rates are slower compared with Asia and Africa regions. Regression analysis proved that e-commerce sales are driven by internet users number in U.S., Europe and Asia, while Africa’s e-commerce sales are driven by computer number per 100 persons. Biggest impact on economic growth e-commerce sales has in U.S. and Africa regions, followed by Europe and Asia.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120829
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

21
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.