Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120809
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Lazauskaitė, Roberta
Title: Vaikų globos namuose dirbančių socialinių darbuotojų patiriamas stresas ir jo įveika
Other Title: Experienced Stress and Coping of Social Workers Who Ąre Working in Child Residential Home
Extent: 57 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Įveika;socialinis darbuotojas;stresas;vaikų globos namai.;Coping;stress;social worker;child residential home.
Abstract: Tyrimo problema. Socialiniai darbuotojai dirbantys vaikų globos namuose kiekvieną dieną susiduria su stresu, nervine įtampa, griežta kontrole, vadovybės priežiūra ir su savo vidiniais konfliktais. Socialinių darbuotojų veikla, vaikų globos namuose, reikalauja daug dėmesingumo ir ištvermės, ten gyvenantiems globotiniams. Socialinių darbuotojų darbas yra įtemptas, varginantis ir atsakingas. Todėl iš šios problemos, kyla klausimas: kaip, vaikų globos namuose dirbdami, socialiniai darbuotojai, su tėvų globos netekusiais vaikais, įveikia patiriamą stresą? Tyrimo tikslas – atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių vaikų globos namuose, patiriamą stresą ir jo įveiką. Tyrimo objektas – socialinių darbuotojų patiriamas stresas ir jo įveika. Tyrimo imtis. 6 socialiniai darbuotojai, turintys socialinio darbo išsilavinimą ir turintys ne mažesnę, kaip dviejų metų patirtį dirbant vaikų globos namuose. Tyrimo metodai. Atliktas kokybinis tyrimas, remiantis temų analize. Duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas individualus interviu. Duomenų analizės metodas – temų analizė. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai parodė jog socialinių darbuotojų patiriamos stresas darbe, formuoja neigiamus aspektus, tiek dirbant su vaikų globos namų auklėtiniais, tiek bendraujant su vadovybe. Tyrimo rezultatuose atsiskleidė daugybė svarbių priežasčių, dėl ko socialiniai darbuotojai patiria stresą, kokios būna pasekmės ir kaip jie įveikia patiriamą stresą. Tyrimo išvados. Socialiniai darbuotojai, dirbdami vaikų globos namuose, dažnai susiduria su neigiamais šios profesijos iššūkiais. Dažniausiai tai būna patiriamas ir vėliau sunkiai išgyvenamas stresas, kurio metu, socialiniai darbuotojai tampa visa labiau psichologiškai išsekę, sumažėja jų darbo produktyvumas, suprastėja santykiai su darbo koelktyvu, su šeima bei kitais artimaisiais.
Research problem. Social workers, who work in child residential home, every day faced with stress, nervous tension, strict control, management and maintenance of their internal conflicts. Practise of social workers in child residential home requires a lot of attention and endurance with there living children. The social workers' job is stressful, exhausting and responsible. Therefore, this issue raises the question: how, social workers, whoąre working in child residential home, with children without parental care, overcome stress? Research purpose. To reveal experienced stress and coping of social workers, who`re working in child residential home. The object of research – experienced stress and coping of social workers. Sample of research. Six social workers, who has social work education and has no less than two years of experience, working in child residential home. Research methods. Qualitative research, based on content analysis. Data collection method – semi – structured individual interviews. Data analysis method – content analysis. Results of research. The results showed that the social workers' exposure to stress at work, forms too much negative aspects as well as working with children in child residential home or communicating with directors. The study revealed a lot of reasons of social workers experienced stress, it`s consequences and how they coping this experienced stress. The study findings. Social workers, working in child residential home, are often faced with the negative challenges of the profession. Most often it`s experienced and hard – lived stress, during which all social workers become more psychologically exhausted, reduce their job productivity, degenerate relationships with colleagues, family and other relatives.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120809
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

29
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.