Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120799
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Jankauskaitė, Edita
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Prekės ženklo asmanybės įtaka vartotojų lojalumui: “RASA” ir “ARAS” atvejais
Other Title: Brand personality impact on consumer loyalty: „RASA“ and „ARAS“ case
Extent: 68 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Prekės ženklas;prekės ženklo asmenybė;lojalumas;prekės ženklo identitetas;Brand;brand personality;loyalty;brand identity
Abstract: Darbo tikslas – teoriškai ir praktiškai išanalizavus nustatyti prekės ženklo asmenybės dedamųjų dalių įtaką vartotojų lojalumui. Teorinėje dalyje išanalizuoti pagrindiniai aspektai: prekės ženklo samprata, prekės ženklo asmenybės vertė, prekės ženklo asmenybės struktūra ir identitetas, prekės ženklo lojalumas, asmenybės modeliai ir, pasinaudojus visais išvardintais modeliais, sukurtas vienas bendras prekės ženklo asmenybės modelis. Tyrimui atlikti buvo naudojama pusiau struktūruotas interviu ir turinio analizė. Tyrimo metu siekta išanalizuoti, kokios prekės ženklo asmenybės dedamosios dalys tinkamiausios renkantis prekės ženklo asmenybę atstovauti prekės ženklams RASA ir ARAS. Projektinėje dalyje sudarytas modelis, kuriuo remiantis būtų tinkamai parinkta prekės ženklo asmenybė pagal asmenybės ženklo asmenybės dedamąsias dalis, taip pat pateiktos asmenybės, tinkamiausios atstovauti lietuviškiems kosmetikos prekės ženklams RASA ir ARAS
The aim of the theorical and practical analysis is to establish the brand personality components parts of the impact on consumer loyalty. In the theoretical part the main aspects were analyzed: The brand cocept of brand personality value, brand personality structure and identity as well as brand loyalty, brand personality models were analyzed. From all listed models there were created a single brand personality model. The study was carried out using semi-structured interviews and content analysis. The study aimed to analyze what kind of brand personality component parts in choosing the most suitable brand personality to represent the brands “RASA” and “ARAS”. In the project part the model on whick to propertly selected brand personality were created. As well as the personalities, the most suitable to represent the Lithuanian cosmetics brands “RASA” and “ARAS” were suggested
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120799
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.