Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120758
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Griciuvienė, Loreta
Title: Usūrinių šunų (nyctereutes procyonoides) populiacijų genetinės struktūros formavimasis invazinėse teritorijose ir jų poveikis ekosistemoms
Other Title: The Formation of Genetic Structure of Raccoon Dogs (Nyctereutes Procyonoides) Population in the Invaded Territories and Their Impact on Ecosystem
Extent: 48 p.
Date: 28-Jun-2016
Keywords: Nyctereutes procyonoides;usūrinis šuo;genetinė struktūra;poveikis.;Nyctereutes procyonoides;raccoon dog;genetic structure;impact.
Abstract: Usūriniai šunys (Nyctereutes procyonoides) (Gray, 1834) yra viena iš labiausiai paplitusių invazinių plėšrūnų rūšių, turinti ilgą ir sudėtingą introdukcijos ir imigracijos istoriją Europoje. Išsamių tyrimų apie invazinių usūrinių šunų populiacijų genetinę įvairovę, populiacinės struktūros formavimąsi, filogeografiją bei jų daromą poveikį aplinkai vis dar trūksta. Iki mūsų darbų nebuvo nieko žinoma apie invazinių usūrinių šunų genetinę įvairovę ir populiacinę struktūrą kolonizuotose srityse Baltijos regione. Disertacijos tikslas buvo įvertinti usūrinių šunų populiacijų genetinę struktūrą invazinėse teritorijose ir jų poveikį ekosistemoms. Panaudojant mtDNR D-kilpos regiono žymenis nustatyta, jog invazinių usūrinių šunų populiacija iš Lietuvos išsiskyrė didesne genetine įvairove lyginant su populiacijomis iš antrinių introdukcijos vietų, bet mažesne nei autochtoninė populiacija. Pirmą kartą ištirtas antropogeninis poveikis usūrinių šunų populiacijos genetinės struktūros formavimuisi ir genetinei įvairovei panaudojant DNR mikrosatelitinius žymenis. Rezultatai atskleidė didelę vidupopuliacinę ir mažą tarppopuliacinę įvairovę bei patikimus genetinius skirtumus tarp rytinių ir vakarinių šalies subpopuliacijų. Atlikus usūrinių šunų erkių užsikrėtimo patogenais analizę, nustatyta, kad šie gyvūnai yra erkių užkrėstų žmogui pavojingais patogenais (Babesia microti, Rickettsia helvetica, Rickettsia monacensis, Bartonella spp., Borrelia afzelii, Borrelia myiamotoi, B. valaisiana bei Anaplasma phagocytophilyum) platintojai.
The raccoon dog Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) is a newly established alien species that has had a long and complicated history of introduction and immigration within Europe. Detailed studies of genetic diversity, population structure, phylogeography and their impact on the environment of raccoon dogs are lacking. Nothing is known about genetic diversity and population structure of invasive raccoon dogs inhabiting colonized areas in Baltic region. The aim of the research was to investigate the genetic structure of raccoon dog populations in invaded territories and assess the impact on the ecosystems. The analysis of the mtDNA control region in raccoon dogs demonstrated that the raccoon dog population from Lithuania has a higher genetic diversity compared with those from the places of secondary introduction, however a lower genetic diversity as compared with raccoon dogs from autochthonous populations. For the first time we have investigated the impact of anthropogenic pressure on the formation of population structure and the genetic diversity of raccoon dogs using microsatellite markers. The results indicated a high level of genetic variation observed within subpopulations, whereas a low level of variation portioned among subpopulations and showed significant differences between west - east subpopulations. The findings of the study showed that raccoon dogs can be a vector for a variety of pathogens: Babesia microti, Rickettsia helvetica, Rickettsia monacensis, Bartonella spp., Borrelia afzelii, B.myiamotoi, B. valaisiana and Anaplasma phagocytophilyum.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120758
Affiliation(s): Biologijos katedra
Gamtos mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
loreta_griciuviene_dd.pdf2.53 MBAdobe PDF   Until 2021-06-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.