Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120754
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Vilkončius, Evaldas
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Sovietinis modernizmas Lietuvos istoriniuose miestų centruose
Other Title: Soviet Modernist Architecture in Historic City Centers of Lithuania
Extent: 127 p.
Date: 25-May-2016
Keywords: Architektūra;modernizmas;miestai;sovietmetis.;Architecture;modernism;cities;soviet period.
Abstract: Šiame darbe siekta nustatyti Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Anykščių centrinių dalių architektūrinių pokyčių, vykusių septintame-devintame dešimtmetyje, santykį su istorine aplinka. Tačiau siekiant apžvalgos išsamumo, pirmoji darbo dalis pradedama nuo Le Corbusier ir „Atėnų Chartijos“ idėjų nagrinėjimo modernistinės architektūros ir jos santykio su aplinka tema. Čia stengiamasi atskleisti, kas darė įtaką modernistinio miesto formai, kaip žvelgta į istorinį užstatymą tiek teorijoje, tiek ir praktikoje. Pirmojoje tirimo dalyje dėmesys taipogi skirtas ir naujos architektūros įkomponavimo į aplinką tendencijų išskyrimui, kuriomis toliau vadovaujamasi. Antroji ir trečioji tyrimo dalis skirta Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Anykščių centrų analizei. Remiantis tuometine ir šiandienine architektūrine medžiaga, čia siekta kaip įmanoma išsamiau išnagrinėti pokyčius, vykusius šių miestų centrinėse dalyse sovietinio modernizmo laikotarpiu. Todėl antrojoje dalyje analizuojama, kaip nuo sovietinio modernizmo pradžios ėmė keistis šių keturių miestų centrai. Išskiriamos kelios pagrindinės tuo metu statytų pastatų komponavimo tendencijos. Visa tai daroma analizuojant konkrečius pavyzdžius ir jų santykį su istoriniu užstatymu. Nustatoma, kaip išskirti pastatai paveikė miestų centrų aplinką ir bandoma įžvelgti modernizmo idėjų įtaką bei pritaikymą sovietiniame kontekste.
This thesis presents the development of Vilnius, Kaunas, Panevėžys and Anykščiai centres during the Soviet modernism period. Trying to extend this research, the first part of the thesis starts from the analysis of the ideas of Le Corbusier and „The Athens Charter“ about the modernist architecture and its relation with historical context. In this part the thesis tries to define the influences of the modernist city form, views on the historic parts of centre in theory and practice. Further, attention is also set on the main strategies for building in historic settings. The second and third part of this thesis is the analysis of Vilnius, Kaunas, Panevėžys and Anykščiai centres development. Here, with reference to the contemporary architectural material, the reasearch tries to wider analyse the changes that took place in these four cities in the historic context during the period of socialist modernism. The attention is also set on the identification of main strategies for built buildings in the centres of the cities. It is done by analyzing specific buildings and defining their relation to the historic settings. By doing so, thesis tries to find the influence of modernist ideas and how it was interpretated in the soviet context in Lithuania.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120754
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
evaldas_vilkoncius_md.pdf7.66 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.