Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120729
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Zasimauskaitė, Raminta
Supervisor: Klivis, Edgaras
Title: Žodis Miltinio teatre: teorija ir praktika
Other Title: The Meaning of Word in Theatre of Miltinis: Theory and Practice
Extent: 56 p.
Date: 23-May-2016
Keywords: Miltinis;logocentrizmas;žodis;kalba.;Miltinis;logocentrism;word;speech.
Abstract: Juozas Miltinis (1907-1994) – tai viena svarbiausių asmenybių Lietuvos teatro istorijoje. Jis ne tik Lietuvos teatro aktorius, režisierius, tačiau ir reikšmingas filosofas bei teatro kritikas. Tai buvo vienas intelektualiausių XX a. žmonių Lietuvoje, turėjęs aiškią viziją, koks turėtų būti teatras ir meno pasaulis. Lietuvos kultūroje, ypač teatre, režisierius turėjo daugybę idėjų ir norėjo padaryti įvairių pokyčių, todėl savo mintis ir kritiką išreikšdavo ne tik teatre, bet ir įvairiuose savo straipsniuose ir interviu. Juozo Miltinio teatras laikomas pirmuoju ir vieninteliu intelektualiniu teatru Lietuvoje, kuris nusipelnė garbingos vietos Lietuvos teatro istorijoje. Miltinio teatro koncepcija yra ypatinga Lietuvos teatro istorijoje, ji buvo paveikta prancūzų teatro mokyklos, Stanislavskio koncepcijos ir metodų. Ypač svarbią vietą Miltinio teatro koncepcijoje užėmė logocentrinė teorija ir praktika, kurios apraiškas ir buvo galima buvo matyti jo teatre. Šiame darbe siekiama apžvelgti režisieriaus logocentrinę teatro teoriją ir ją suskirstyti į atskirus aspektus. Suklasifikavus Miltinio teatro koncepciją, tyrinėjama jos išraiška praktikoje. Praktikos objektas – vienas geriausių režisieriaus Juozo Miltinio pastatytų spektaklių A. Strindbergo „Mirties šokis“. Taip pat yra apžvelgiama, kas galėjo padaryti įtaką šios teatro koncepcijos susidarymui bei įvairių filosofų mintys apie logocentrizmą. Atlikus Juozo Miltinio repeticijų, straipsnių ir intervių analizę, jo logocentrinę teatro koncepciją galima suskirstyti į keturias kategorijas: kalbos metafiziką, žodžio performatyvumą, intonaciją ir ritmą bei dramos tekstą. Apžvelgus filosofus, kurie rašė apie logocentrizmą, buvo atrinkti tie, kurių mintis Juozas Miltinis buvo pasibraukęs knygose, kurias turėjo savo asmeninėje bibliotekoje, darant prielaidas, kad jie galėjo padaryti įtaką šios koncepcijos susidarymui. Bandant ištirti, kaip ši koncepcija prasireiškė praktiškai A. Strindbergo „Mirties šokyje“ buvo pastebėti įvairūs dramos teksto valdymo būdai, žodžio įveiksminimas, paprastam žodžiui suteikiant daugybę reikšmių jį ištarus. Miltinis statant spektaklį akcentavo loginius kirčius, kurie turėtų pabrėžti sakinio esmę, kuri nėra akcentuota dramos tekste kaip ir paprasto sakinio emocijos, kurios nėra niekaip įvardintos ar išreikštos komentarais ar skyryba.
Juozas Miltinis (1907-1994) is one of the most important people in the history of Lithuanian theater. He was not only the actor of Lithuanian theater, director but also the philosopher and theatre critic. Miltinis was also one of the most intellectual people in XX a. Lithuania, who had a clear vision of theatre, art world and how they should function. In Lithuanian culture, especially in theatre, director had a lot of ideas and wanted to make a difference and that’s why he expressed his ideas and critique not only in theatre but also in various articles and interviews. The theatre of Juozas Miltinis is considered to be the first and only intellectual theatre in Lithuania, which deserves honorable place in Lithuanian theatre history. The concept of Miltinis theatre is unique – it was influenced by French theatre school, Stanislavski’s theatre concept and acting methods. Especially important place in the concept has his logocentric theory and practice, which can be seen in his work. This work is dedicated to look at Juozas Miltinis logocentric theatre theory and to classify it. When classifying was done next step was to research how this concept was expressed in practice. The object of practice was a play written by A. Strindberg “Dance of Death”. It was one of the best director’s works. Also this work is dedicated to research, who could influence the formation of this concept and various thoughts and ideas of other philosophers about logocentrism. After analyzing Juozas Miltinis’ rehearsals, articles and interviews, his logocentric theatre concept can be classified to four aspects – the metaphysics of speech, the performativity of word, intonation and rhythm and written word. The analysis of philosophers that have written about logocentrism showed that Miltinis used various ideas of different philosophers, whose books he had in his own library. After analyzing how this concept was expressed in practice, in this case in A. Strindberg’s “Dance of Death”, were seen various aspects of text managing, performativity of word, when meaning was given to the spoken word. When directing this play Miltinis emphasized logical accents, which had to highlight the meaning of sentence that is not clear when it is written as well as emotions, which are not expressed in any way with commentary or punctuation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120729
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
raminta_zasimauskaite_md.pdf1.87 MBAdobe PDF   Until 2021-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.