Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120670
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Pilipaitytė, Inga
Title: Mediniai sentikių maldos namai Lietuvoje: kultūrinio turizmo plėtros galimybės
Other Title: Wooden Churches of Old Believers in Lithuania: the Prospects of Cultural Tourism Development
Extent: 80 p.
Date: 26-May-2015
Keywords: Sentikiai;medinės cerkvės;kultūrinis turizmas;Old believers;wooden churches;cultural tourism
Abstract: Magistriniame darbe tyrinėjami Lietuvoje esantys mediniai sentikių maldos namai, kaip kultūrinio turizmo objektas. Lietuvos sentikiai nėra gerai ištyrinėta religinė šalies grupė, jų medinis paveldas aptartas tik keliuose straipsniuose. Šiame darbe ne tik plačiau apžvelgta sentikių medinių maldos namų istorija, architektūra, fizinė būklė bei paveldosauginis statusas, bet ir įvertinama galimybė šiuos paveldo objektus pritaikyti kultūriniam turizmui. Siekiant cerkves įvertinti kaip kultūrinio turizmo objektą, pabrėžiamos jų vertingos savybės ir išskirtinumas Lietuvos kultūrinio turizmo kontekste, taip pat įvertinamas jų patrauklumas ir prieinamumas visuomenei bei analizuojamos problemos ir galimi jų sprendimo būdai.
Master’s thesis analyses the condition of wooden Old Believers’ churches in Lithuania and the prospects and challenges of cultural tourism development. Old Believers, as a religious minority of Lithuania, are not well researched, their wooden heritage was discussed only in few articles. This paper attempts to develop only modestly reflected view of the wooden Old Believers’ churches’ history, architecture, preservation condition and to assess the opportunities for their use in cultural tourism. In order to assess wooden Old Believers’ churches as the objects of cultural tourism, their cultural values and uniqueness are emphasized, also attractiveness and accessibility to the tourists evaluated and challenges that might be faced and their possible solutions identified.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120670
Affiliation(s): Menų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.