Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120548
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Valaitytė, Lina
Title: XX a. 7 – 9 deš. metalo plastika Kauno visuomeniniuose pastatuose: kūrinių meninės raidos ypatumai ir išsaugojimo galimybės
Other Title: Metal Plastic of the 7th – 9th Decades of the 20th Century in the Public Buildings of Kaunas City: Specific Features of Artistic Development and Conservation Possibilities of Pieces
Extent: 114 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: metalo plastika;visuomeniniai pastatai;interjerai;eksterjerai;metal plastic;public buildings;interior;exterior
Abstract: Darbe nuosekliai nagrinėjami XX a. 7 – 9 dešimtmečių metalo plastikos darbų, skirtų Kauno miesto visuomeninių pastatų interjerų ir eksterjerų puošybai, meniniai ypatumai bei išsaugojimo galimybės. Gilinantis į šią tinkamo menotyrininkų bei paveldosaugininkų dėmesio nesulaukusią, tačiau originalią ir vertingą taikomosios dekoratyvinės dailės sritį, yra analizuojama metalo plastikos kūrinių – monumentalių eksterjero ir interjero pano, dekoratyvinių interjerų pertvarų, sienelių bei kamerinio pobūdžio reljefų – plastinė raiška ir tematika. Nagrinėjami Kauno visuomeniniams pastatams kūrusių žymių dailininkų darbai, taip pat atskleidžiamas atskirų autorių individualus kūrybinis braižas. Metalo plastikos darbai taip pat analizuojami, atsižvelgiant į nagrinėjamu laikotarpiu Vakarų šalių bei Lietuvos dailėje egzistavusias tendencijas. Darbe gilinamasi į šių sovietmečio architektūrinę dailę atstovaujančių kūrinių išsaugojimo problematiką. Analizuojamos galimybės šiems vertingiems, modernizmo epochą liudijantiems dailės kūriniams būti išsaugotiems. Darbo dėstymą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje, gilinantis į sociokultūrinį kontekstą, pristatoma nagrinėjamo laikotarpio metalo plastikos darbų, taikytų Kauno pastatų interjeruose ir eksterjeruose, meninė raida. Išskiriami ryškiausi ir daugiausiai šioje srityje pasiekę kūrėjai – skulptoriai bei profesionalūs, metalo plastikos specialybę įgiję dailininkai. Analizuojami geriausiai laikmečio dailės tendencijas atspindėję metalo plastikos darbai. Antrojoje darbo dalyje pateikiamas kultūros paveldo apsaugos specialistų požiūris į šią XX a. 7 – 9 deš. dailės sritį. Nagrinėjamos tokių dailės objektų įpaveldinimo procedūrų problemos bei pateikiami galimi viešinimo ir reprezentavimo visuomenei būdai. Vertingumu išsiskiria kartu su kitais priedais pateikiamas pačios darbo autorės sudarytas XX a. 7 – 9 deš. Kauno miesto pastatams skirtų metalo plastikos darbų katalogas, kurio pagrindu buvo analizuojami meniniai ir paveldosauginiai minėtos dailės srities aspektai.
The paper consistently deals with the metal plastic works used for the interior and exterior decoration of public buildings of Kaunas city in the 7th – 9th decades of the 20th century, their artistic features and conservation possibilities. By exploring this original and valuable area of applied decorative art, left without the proper attention of the art critics and the heritage protection specialists, the plastic expression and themes of the metal plastic pieces – the monumental exterior and interior panels, the decorative interior partitions, the wall and chamber repoussé – are analyzed. The pieces created by the famous artists for the public buildings of Kaunas city are examined, as well as the special creative style of the individual authors is revealed. The metal plastic pieces are also scrutinized in the light of the trends that existed in Western and Lithuanian art of analyzed period. The paper goes into the problems of conservation of pieces representing the Soviet architectural art. The possibility of saving of these valuable, modernist era testifying art works is analyzed. The enunciation consists of two parts. The first part, exploring the socio-cultural context, presents the artistic evolution of the metal plastic works of analyzed period, applied in the interiors and exteriors of Kaunas buildings. The brightest and the most accomplished artists- professional sculptors and the artists of the metal plastic field – are distinguished. The best metal plastic works representing the artistic trends of that period are analyzed. The second part presents the approach of the cultural heritage specialists to this field of art of the 7th – 9th decades of the 20th century. The issues of procedures on inclusion of such art objects in the Heritage List and the ways of their possible public promotion and representation are considered. The catalogue of the metal plastic works used for the interior and exterior decoration of public buildings of Kaunas city in the 7th – 9th decades of the 20th century, released together with the other accessories, made up by the author of this paper, has the extrinsic value; on its basis the artistic and heritage protection aspects of that field of art were analyzed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120548
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

54
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.