Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120543
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Štaupaitė, Kristina
Title: Atminties kultūra. Radvilos Lietuvos viešajame diskurse
Other Title: Culture of memory. Radvilas in Lithuanian public discourse
Extent: 93 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: Radvilos;atmintis;kultūra;paveldosauga;įvaizdžiai;Radvilas;memory;culture;heritage protection;images
Abstract: Radvilos yra vieni iš tų istorinių asmenybių, kurie išlieka svarbūs ne tik mokslininkams, bet visuomenei iki šių dienų. Dėl jų aktyvios veiklos beveik visose Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, o vėliau Abiejų tautų respublikos sferose jų palikimas tampa aktualus visai Lietuvos kultūrai. Būtent dėl šio aspekto darbo objektu buvo pasirinkta Radvilų giminė, pažįstama ir atpažįstama Lietuvos visuomenėje. Siekiant ištirti, kokie yra formuojami Radvilų įvaizdžiai Lietuvos viešajame diskurse, būtina, jog būtų atpažįstamų su Radvilomis susijusių ženklų, kaip antai paminklai, gatvių pavadinimai, meninė kūryba, įvairūs projektai ir kt. Tai gali būti tiek dirbtinio stimuliavimo (valdžios naudojami atminties politikos įrankiai), tiek savaimingai besiklostančių (įvairi meninė veikla) procesų rezultatai. Visus juos galima laikyti atminties kultūros dalimi.
The members of Radvila family have always been interesting not only to the scientists but to the society as well. Their active participation in various spheres firstly of Grand Duchy of Lithuania and secondly of Commonwealth made their legacy important in the context of Lithuanian culture. Due to that the Radvila family was chosen as an object of this thesis. In order to find what images are being formed about Radvila family in Lithuanian public discourse it is vital to have any material objects, like monuments, street names, pieces of art, various projects et al. These objects may be the results of different activities, weather of artificial or spontaneous nature. All in all, they can be treated as a part of culture of memory.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120543
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

79
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.