Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120541
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vasiliauskienė, Justina
Supervisor: Gustainienė, Loreta
Title: Darbuotojų pozityvių asmenybės savybių, subjektyviai suvokiamo vadovavimo stiliaus ir pasitenkinimo darbu sąsajos
Other Title: Relationship among employee positive personality traits, subjectively perceived leadership style and job satisfaction
Extent: 64 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: vadovavimo stilius;pozityvios asmenybės savybės;pasitenkinimas darbu;leadership style;positive personality traits;job satisfaction
Abstract: Tyrimo tikslas: Nustatyti darbuotojų pozityvių asmenybės savybių, subjektyviai suvokiamo vadovavimo stiliaus ir pasitenkinimo darbu sąsajas. Tyrime dalyvavo 203 (119 moterys ir 83 vyrai) darbuotojai nuo 23 iki 65 metų amžiaus. Tyrimas buvo atliekamas vienoje įmonėje Kauno, Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos filialuose. Darbe naudojami šie tyrimo metodai: Vadovavimo stiliaus nustatymo skalė (Flood, Hannan, Smith, Turner, West ir Dawson, 2000), Minesotos pasitenkinimo darbu klausimynas (Weiss, Davis, England, Lofquist, 1967, pagal Furnham, 2005), Subjektyvaus laimingumo skale, sukurta S. Lyubomirsky 1999 m., Psichologinio atsparumo nustatymo skalė (Connor, Davidson, 2003), Optimizmui pamatuoti buvo naudojamas Life Orientation Test Revised (LOT-R), optimizmo klausimynas, į lietuvių k. parengė Doc. Dr. L. Gustainienė (2008). Duomenų analizei naudoti metodai: struktūrinis lygčių modeliavimas, Pearsono ir Spearmano koreliacijos koeficientai, tiesinė regresinė analizė. Tyrimo rezultatai parodė, jog darbuotojų pozityvios asmenybės savybės (psichologinis atsparumas, optimizmas, subjektyvus laimingumas) nėra susijusios su subjektyviai suvokiamais vadovavimo stiliais (autoritariniu, nuolaidžiaujančiu, transakciniu, transformaciniu). Taipogi darbuotojų optimizmas nėra susijęs su pasitenkinimo darbu jausmu, tiek vidiniu ar išoriniu. Nors rezultatai atskleidė, jog darbuotojų subjektyvus laimingumas susijęs su aukštesniu pasitenkinimo darbu jausmu: ir vidiniu ir išoriniu. Darbuotojų psichologinis atsparumas susijęs su bendru ir vidiniu pasitenkinimu darbu, tačiau ne su išoriniu pasitenkinimu. Galiausiai, pozityviosios asmenybinės sąvybės labiau neprognozuoja pasitenkinimo darbu negu darbuotojų subjektyviai suvokiamas vadovavimo stilius.
The aim of the study was to explore links among employee positive personality traits, subjectively perceived leadership style and job satisfaction. The study included 203 (119 women and 83 men) residents whose age was from 23 to 65 years old. The study was conducted through one company in Kaunas, Vilnius, Panevezys, Siauliai, Klaipeda branch. Research methods are: Leadership Style Questionnaire (Flood, Hannan, Smith, Turner, West ir Dawson, 2000), the Minnesota Job Satisfaction Questionnaire (Weiss, Davis, England, Lofquist, 1967, according to Furnham, 2005), Subjective Happiness Scale developed by Lyubomirsky S. 1999., Psychological Resilience Setting Scale (Connor, Davidson, 2003), Optimism Qestionnaire was used to measure the optimism of the Life Orientation Test Revised (LOT-R), into Lithuanian prepared Doc. Dr.. Gustainienė L. (2008). Data were analyzed using methods of structural equation modeling, Pearson and Spearman correlation coefficients, linear regression analysis. The results of the research showed that employee positive personality traits (subjective happiness, psychological resilience, optimism) were not related to subjectively perceived leadership styles (authoritarian, indulgent, transactional, transformational). Also employee optimism was not related with a sense of satisfaction, both internal and external, although the results showed that employees subjective happiness was related to higher levels of job satisfaction, both internal and external. Employee psychological resilience was related to general and intrinsic job satisfaction, but not with the external satisfaction. Eventually positive and personality features not indicative of more job satisfaction than employees subjectively perceived leadership style.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120541
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.