Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120540
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Brazauskaitė, Jurgita
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Vilkaviškio miesto kultūros paveldo ištekliai ir jų panauda turizmui
Other Title: Vilkaviškis cultural heritage resources and utilized for tourism
Extent: 136 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: Vilkaviškis;paveldas;turizmas;žemėlapis;Vilkaviškis;heritage;tourism;map
Abstract: Vilkaviškis yra įsikūręs pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės apskrityje. Miestas yra Vilkaviškio rajono savivaldybės bei Vilkaviškio ir Šeimenos seniūnijų centras. Vilkaviškis kaip kaimelis atsirado XVI a. pradžioje prie Kauno – Prūsijos kelio. Vilkaviškio miesto raidai ir jo kultūriniam palikimui, didelę įtaką turėjo lemtingi istoriniai įvykiai, reikšmingi tiek Užnemunei, tiek Vilkaviškiui, kurie suformavo savitą miesto erdvę, istorinę aplinką, savitą miesto veidą. Antrasis pasaulinis karas, lėmė, jog Vilkaviškio nekilnojamojo kultūros paveldo palikimas mūsų laikus pasiekė palyginti skurdus. Tačiau dėka ikonografinės medžiagos bei negausiai išlikusių, bet charakteringų kultūros paveldo objektų, galima pažinti šio miesto istoriją ir svarbą Lietuvos kontekste. Šiame magistro baigiamajame darbe analizuojami Vilkaviškio miesto nekilojamojo kultūros paveldo ištekliai, pasitelkiant istorinę, kartografinę ir ikonografinę medžiagą. Darbe išsamiai tiriama išlikusių ir neišlikusių kultūros paveldo objektų istorija ir architektūra, susiejant jų atsiradimą su svarbiais miesto istorijos faktais bei asmenybėmis. Apžvelgus mieste esamas kultūrines vertybes, įvertinus jų teikiamas panaudos galimybes, yra pateikiamas virtualus Vilkaviškio miesto kultūros paveldo žemėlapis. Šis žemėlapis padidintų Vilkaviškio miesto turizmo potencialą ir pagerintų kultūros paveldo sklaidą. Surinkta, indentifikuota ir suskirstyta ikonografinė ir kartografinė informacija gali būti pravarti asmenims besidomintiems prarastu Vilkaviškio miesto paveldu.
Vilkaviškis is situated in the Southwest Lithuania, Marijampolė county. The city is the center of Vilkaviškis district municipality as well as the centre of Vilkaviškis and Šeimena parishes. Vilkaviškis as a small village was founded in the beginning of 16th century, next to Kaunas-Prussia road. Vilkaviškis' development and cultural heritage were largely affected by the fateful historical events, that were important both to Užnemunė and also Vilkaviškis. It formed city's unique spaces, historical environment and distinctive city's look. Due to Second World War we have a relatively scarce Real cultural heritage. However, thanks to iconographic material and sparse but culturally characteristic cultural heritage objects, we can get to know city's history and its' importantce in the context of Lithuania. In this Master's Thesis Vilkaviškis city's Real cultural heritage resources are being analizes with the help of historical, cartographic and iconographic materials. In this Thesis surviving and no longer exisiting cultural heritage objects' history and architecture are being comprehensively explored and their rise related with city's important historical facts and figures. After reviewing city's existing cultural properties, assessing the possibilities of their cultural utility, virtual Vilkaviškis city cultural heritage map is presented. This map would increase Vilkaviškis city tourism potential and improve the dispersion of cultural heritage. Collected, identified and divided iconographic and cartographic information can be useful to the individuals interested in the lost heritage of Vilkaviškis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120540
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

115
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.