Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120517
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rapkauskaitė, Rūta
Supervisor: Pažėraitė, Aušra
Title: Reklamos paveikumo gerinimo planas. Prekybos centrų tualetuose esančios reklamos rėmeliuose atvejis
Other Title: Advertising effectiveness improvement plan. A case of restroom‘s billboard advertisements in shopping centres
Extent: 67 p.
Date: 27-May-2014
Keywords: reklamos tualetuose paveikumas;reklama;reklama rėmeliuose;vidaus reklama;advertising;billboards advertisements;shopping centres;restroom's advertising
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – Pateikti prekybos centruose esančios reklamos rėmeliuose paveikumo gerinimo planą. Baigiamojo darbo objektas – Prekybos centrų tualetuose esanti reklama rėmeliuose. Teorinėje darbo dalyje analizuojamos Lietuvos ir užsienio autorių nuomonės apie reklamos bei tikslinės auditorijos sampratas, reklamos paveikumo aspektus bei reklamos priemones. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami dviejų: kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatai. Darbo metu atlikta kiekybinė internetinė apklausa internete, skirta respondentams bei kokybinė eksperto, reklamos agentūros vadovo, apklausa. Atsižvelgiant į teorinę bei praktinę dalis, projektinėje darbo dalyje pateikiamas autoriaus paruoštas planas, skatinantis prekybos centrų tualetuose esančios reklamos paveikumo gerinimą. Projektinėje dalyje siekiama parodyti, kaip svarbu yra išsiaiškinti bei išspręsti reklamos, esančios prekybos centrų tualetuose paveikumą, taip pat šioje dalyje pateikiami problemų sprendimo būdai. Darbas baigiamas išvadomis.
The aim of paper - To present the plan of restroom billboard advertisements that helps to develop effectiveness. The object of paper - Advertising in restrooms in shopping centres The first – theoretical part of paper analizes themes, that was analyzed by Lithuanian and foreign authors: advertising, target audience, atvertising effectiveness, advertising media, indoor advertising, print advertising. The second part of paper is about qualitative and quantitative surveys. The aim of quantitative survey was to analize respondent‘s attitude. There was made a questionnaire, which was created in the surveys webpage. To analyze the atittude of advertising agency, there was made an interview with their director. In the second part of paper there was also a comparison of respondents‘s and director‘s attitude.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120517
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.