Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120505
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Umbrasienė, Giedrė
Title: Altas kompozitoriaus Algirdo Martinaičio kūryboje
Other Title: Viola in the Algirdas Martinaitis creation
Extent: 37 p.
Date: 26-May-2014
Keywords: altas;kompozitorius;Martinaitis;viola;composer;Martinaitis
Abstract: Lietuvių profesionaliosios muzikos kompozitorių kūryba vis labiau populiarėja tarp Lietuvos ir pasaulio muzikos atlikėjų ir klausytojų. Algirdas Martinaitis vienas žymiausių ir įdomiausių nūdienos Lietuvos kompozitorių. Jo kūryba yra labai turtinga, įdomi ir įvairiapusiška. Vienas jo mėgstamų ir dažnai kūriniuose panaudojamų instrumentų – altas. Šio instrumento išskirtinis tembras ir išraiškos galimybės dažnai suskamba Algirdo Martinaičio kūryboje. Darbo tikslas: Naudojantis literatūriniais šaltiniais ir A.Martinaičio interviu, apžvelgti kompozitoriaus kūrybą, jo kūrybinio siliaus ypatybes bei panagrinėti alto, kaip savito instrumento svarbą jo kūriniuose. Darbo uždaviniai: Apžvelgti kompozitoriaus A.Martinaičio kūrybą, kompozicinio stiliaus bruožus, pateikti bendrą alto charakteristiką, bei kūrinių altui apžvalgą. Darbo metodai: naudojami literatūros šaltinių ir interviu su A.Martinaičiu metodai.
Lithuanian professional music composers are becoming increasingly popular among Lithuanian and worldwide music performers and listeners. Algirdas Martinaitis - one of the most famous and most interesting contemporary Lithuanian composers. His music is very rich, interesting and versatile. One of his favorite and often used instruments - viola. The instrument's unique timbre and expressive possibilities often sounds in the A.Martinaitis works. The aim of the work: A.Martinaitis creation stylistic features and review works of viola in composers creative work, based on the literatures analysis and the interview with the composer. The objectives of the work: Review of the composer A.Martinaitis works and compositional style, a common characteristic of viola and review of the works for viola. The methods of the work: Analysis of the literature sources and interview with A.Martinaitis methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120505
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

1
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.