Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/120461
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Gibiežaitė, Justina Monika
Title: Dėmėtųjų elnių (Cervus nippon) auginamų Lietuvoje aptvaruose biologinės problemos
Other Title: The biological problems of paddock grown Sika deer (Cervus nippon) in Lithuania
Extent: 77 p.
Date: 29-May-2014
Keywords: dėmėtieji elniai;genetika;molekuliniai tyrimai;sika deer;genetics;molecular research
Abstract: Dėmėtųjų elnių auginamų Lietuvoje aptvaruose genetinės įvairovės nustatymui remiantis užsienio autorių atliktais darbais pasirinkti septyni mikrosatelitiniai pradmenys. Elnių pavyzdžiai surinkti 2013 metais Lietuvoje. Tyrimo metu gauti alelių dydžiai palyginti su užsienio autorių gautais rezultatais. Naudojant GenAlEx.6.41 programą didžiausias alelių skaičius nustatytas NNVHRT-73 lokuse. Vertinant dėmėtųjų elnių užsikrėtimą Fasciola hepatica, ištirtos 19 dėmėtųjų elnių kepenys. Tyrimo metu nustatytas 100 proc. tirtų individų užsikrėtimo kepeninėmis siurbikėmis ekstensyvumas. Elnių užsikrėtimo nematodais nustatymui naudotas helmintoovoskopinis Fiuleborno metodas bei pagausinti 18S rDNR ir 28S rDNR regionai, pasirinkus 8 rDNR pradmenų poras. Nustatyta, kad naudoti pradmenys nėra specifiški nematodams. Pasirinkus specifinius pradmenis įvertintas elnių užsikrėtimas erkių pernešama - Anaplasma phagocyptophilum, Borrelia burgdorferi s.l ir Bartonella spp. bei Babesia spp. pirmuonimis. Iš 10 tirtų erkių 1 erkė buvo infekuota Bartonella spp. patogenais. Iš 20 tirtų dėmėtųjų elnių 2 individai buvo infekuoti Anaplasma phagocyptophilum bakterijomis ir 2 elniai buvo užsikrėtę Babesia spp. pirmuonimis. Nustatyta, kad 12 elnių bei 1 erkė buvo infekuoti Bartonella spp. patogenais.
For the establishment of paddock grown Sika deer genetic diversity in Lithuania were selected seven microsatellite primers based the work done by foreign authors. Deer samples were collected in Lithuania, 2013. Allele sizes obtained during the study were compared with the results obtained by foreign authors. GenAlEx.6.41 program was used to indicate the largest count of alleles in NNVHRT -73 locus. In assessing Sika deer infection with Fasciola hepatica 19 livers of the Sika deer were examined. The study shows the extensity rate of 100 percent for investigated individuals were infected with liver fluke. Deer nematode infestation extent was established using the Fülleborn detection method of parasitic ovascopy and 18S rDNA and 28S rDNA regions were amplified in selected 8 rDNA primer pairs. It was found that primers used were not specific for the nematodes. After selecting specific primers the deer infestation with mites carried – Anaplasma phagocyptophilum, Borrelia burgdorferi s.l., Bartonella spp. pathogens and Babesia spp. protozoa was evalued. Of the 10 tested mite samples one was found infected with Bartonella spp. pathogens. Of the 20 tested sika deer, 2 individuals were infected with Anaplasma phagocyptophilum bacteriums and 2 deer were infected with Babesia spp. protozoa. It was found that 12 deer and 1 mite were infected with Bartonella spp. pathogens.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/120461
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.